เรื่องเวียร์- เบลล่ าที่หลายคนไม่รู้

มดดำ เ ผยเรื่องร าวในอดี ต เวียร์ ศุกลวัฒน์ – เบลล่ า ราณี ที่หลายคนไม่รู้

ย้อนเล่าเรื่องร าวในอดี ตที่หลายคนไม่รู้ มดดำ เ ผยเรื่องร าวในอดี ต เวียร์-เบลล่ า

ที่หลายคนไม่รู้ ตั้งแต่แรกๆที่คบกัน เ สียงสั่ นเ ครือยอมรับเ ลิกร าจบรัก 9 ปีแล้วจริงๆ

เบลล่ า ราณี หลังออกมายอมรับแล้วว่าลดสถ-านะ เวียร์ ศุกลวัฒน์ เหลือแค่พี่น้อง

โดยมีการพูดคุยกันมาสักพัก เป็นการตั ดสินใจร่วมกันของทั้งสองคน ยืนยั นไม่เ กี่ยวกับเรื่องแต่งง าน

ไม่มีมือที่สาม ณ วันที่คุยกัน เป็นการพูดคุยกันด้วยดี มีแต่ความปรารถนาดีให้กัน

ขอบคุณแฟนๆที่สนั บสนุ นมาตลอ ดและขอบคุณที่เข้าใจ ท่ามกล างแฟนๆ ต่ างเ สียดายความ

รักของทั้งคู่อย่ างมากพร้อมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ด้าน มดดำ คชาภา พิ ธีกรดัง ได้ย้อนเล่าเรื่องร าว

ในอดี ตที่หลายคนไม่รู้ของ เวียร์-เบลล่ า ผ่ ายร ายการหนึ่งว่า ทั้งสองคนคบกันมาตั้งแต่เบลล่ า

ยังไม่ได้ขนาดนี้ ตั้งแต่เบลล่ าเริ่มเล่นละครใหม่ๆ ภาษ าช าวบ้านตั้งแต่เบลล่ าเพิ่งออกจ ากบ้ านพี่เอ

ใหม่ๆหรือเปล่า เวียร์บอกพี่เอรักน้องเถอะน้องน่ารักวันที่เป็นแฟนกัน จ นมาเล่น บุพเพสันนิว าส

เบลล่ า ขึ้นเป็นนางเอกอันดั บหนึ่งเลย แล้วก็ กร งก รรม ตั้งแต่แรกๆ ที่คบกัน ครั้งหนึ่งเวียร์เคย

ประส บอุบั ติเ หตุขับมอเตอร์ไ ซค์ล้ มหรืออะไรสั กอย่ าง ปร ากฏเบลล่ าอยู่ซ้ อนท้ าย เเล้วก็คง

จะเ จ็บเหมือนกันแต่กลั วแฟนเป็นข่ าว กลั วคนรู้ว่าเป็นแฟนกัน เบลล่ าก็เลยไปหล-บ นักข่ าวก็ไ ม่มีใครรู้ ตอนนั้น

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น