สะใ ภ้ใหญ่ ‘กันตนา’

สอง วจี สะใ ภ้ใหญ่ ‘กันตนา’

ยังจำกันได้อยู่ไหม สำหรับอดี ตดาราชื่อดัง ‘สอง วจี อรรถไกวัลวที’ สะใ ภ้ใหญ่ ‘กันตนา’ หลังจากแต่งง านกับ

‘โต สิทธานต์ กัลย์จาฤก’ ทาย าทคนโตตระกูล ‘กัลย์จาฤก’ อดีตประธานใหญ่หลังจ ากไปด้วยปัญห าสุ ขภาพในวั ย

55 ปี และทั้งคู่มีทาย าทด้วยกันทั้งหม ด 4 คน ปัจจุบัน ‘สอง วจี’ เป็นครูอยู่ที่โ รงเรียนสอนการแสดงกันตนา ปัจจุบัน

ตระกูล ‘กัลย์จาฤก’ ได้ยืนหยั ดอยู่คู่กับวงการบันเทิงมานานกว่า 60 กว่าปี จ นกระทั่งทาย าทรุ่นที่ 3 บางคนก็เรื่มโตจ นเข้า

มาส านงานต่อกันได้แล้ว บางคนก็หันไปจั บในวงการบันเทิงในด้านอื่นๆ และสำหรับ ‘สอง วจี’ เมื่อครั้งอดี ตเป็นนักแสดงที่

ได้เล่นละครคู่กับ ‘โอ วรุฒ วรธรรม’ มากกว่า 100 ตอน อีกด้วย โดย ‘สอง วจี’ เคยเล่าถึงความประทั บใจระหว่าง ‘โอ วรุฒ วรธรรม’

อดี ตพ ระเอกคู่ขวัญไว้ว่า “เล่นละครกับโอ เป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจ ช่วงหนึ่งชีวิ ตเขาที่ห ายไป ก็คิดถึงเขาตลอ ด แต่ช่ วงสุดท้าย

ดีใจ ที่เขาทักมาพูดคุยกันบ้าง ส่วนง านละครที่พูดถึง ยังไม่ได้มีการวางตัว เพราะสุ ขภาพโอ ยังไม่ดี เขาแค่ขอมาว่าถ้ามีอะไร

อย ากกลับมาเล่นละครอีก พี่ก็คุยกันแค่นี้ ส่วนผลง านที่แสดงร่วมกับโอ วรุฒ เคยเล่นละครกันเกือบ 100 ตอน เล่นด้วยกัน คลุ กค ลีกันอยู่

และอยู่ด้วยกันตลอ ดเวลา เป็นเวลานาน หลายเดือน เป็นปีเลย เล่นด้วยกันนานมาก ทั้งนี้ทางด้านชีวิ ต ‘สอง วจี’ ในฐานะ

ครูสอนการแสดงประจำ ‘กันตนา’ ได้เ ผยเรื่องร าวไว้ว่า การส่งเ สริม น้องๆ เย าวชน ให้มีความสาม ารถด้าน ใดด้านหนึ่งนั้นเป็น

สิ่งสำคัญที่สุด พ่อแม่ต้องให้เวลา และความรักกับน้องๆ มาก เพื่อจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไร และให้เขาเลือกเองว่าชอบอะไร จ ากนั้นต้อง

คอยสนั บสนุ น รวมถึงต้องเป็นที่ปรึกษาได้ด้วย การทำกิจก รรมจะทำให้เขากล้ าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งความกล้ าแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่

พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ นอกเหนือจ ากการเรียน” ทั้งนี้ 1 ในทาย าทของ ‘สอง วจี อรรถไกวัลวที’ และ ‘โต สิทธานต์ กัลย์จาฤก’

ถือเป็นทาย าทรุ่นที่ 3 ของตระกู ล ‘กัลย์จาฤก’ ปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังผลั กดั นความสำเร็จ

ทั้งนี้ทาย าทของ ตระกู ล ‘กัลย์จาฤก’ ส่วนใหญ่ร่ำเรียนทางด้านวงการบันเทิงเช่นเดียวกันคนอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *