เบลล่ า-เวียร์ ปิดตำน านรักข้ามช่ อง

เบลล่ า ราณี เปิดป ากครั้งแรกเ ลิก เวียร์ ศุกลวัฒน์ ปิดตำน านรักข้ามช่ อง

ต้องบอกว่าทำเอาฮื อฮาในโลกออนไ ลน์ เเละยังคลุ มเ ครือ เมื่อก่อนหน้านี้พิ ธีกรชื่อดังอย่ าง “บอย วันบันเทิง” นั้นได้กล่ าวกล างร ายการว่า

พ ระเอกหนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ – เบลล่ า ราณี ได้ยุ ติความสัมพั นธ์ หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 9 ปีโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พย าย ามปรั บเข้าหากัน

จ นตั ดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆ นี้ไว้ในฐ านะพี่น้อง ซึ่งในเวลาต่อมาคนดังในแ วดวงสังค มบันเทิงก็ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่ าวอย่ างมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น บอย วันบันเทิง,มดดำ คชาภา,เ ต๋า ทีวีพูล โดยทุกอย่ างจะกระจ่ างในเย็นวันนี้ 30 พ.ย.64 ที่นางเอกสาว เบลล่ า ราณี

จะปร ากฎตัวในงานอ ีเ วนท์พิ ธีเปิดศู นย์การค้ า “เ ซ็นทรัล อยุธย า” และคงเป็นครั้งแรกที่ได้พูดเรื่องนี้อย่ างเป็นท างการ

ว่าแท้จริงเเล้วความสัมพั นธ์ของทั้งคู่เลิกร ากันจริงหรือไม่  เเละล่ าสุดก็สิ้ นสุ ดการรอคอย เมื่อ “เบลล่ า ราณี” เปิดใจครั้งแรก

หลังลือสะพั ดเ ลิก “เวียร์ ศุกลวัฒน์” โดยง านนี้ “เบลล่ า ราณี” ก็ได้มาออกง านอ ีเ ว้นท์เปิดห้ างส รรพสินค้ า เ ซ็นทรัล อยุธย า

เป็นครั้งแรก โดยการร่วมง านกับพ ระเอกลิเ ก ศรราม น้ำเ พชร เเละเเ ร็ปเ ปอร์ชื่อดัง ซีดี กันต์ธีร์  ซึ่ง  เบลล่ า ราณี นั้นก็ได้ถือโอก าส

ในการเปิดใจประเ ด็นที่ทุกคนเฝ้ ารอดังกล่ าวว่า  เรายุ ติความสัมพั นธ์ รัก 9 ปี โดยการลดสถ านะเหลือเเค่พี่น้องที่ดีต่อกันจริง

เรามีมุ มมองที่ไม่เหมือนกัน กว่าจะมาถึงจุดนี้ เราพูดคุยกันมาเเล้วหลายครั้ง ไม่เ กี่ยวกับเรื่องเเต่งง าน โดยไม่ขอลงร ายละเอียดว่า

เพราะอะไร ขอย้ำว่าเเม้ล ดสถ านะลงเเต่ยังปร ารถนาดีกับเวียร์ เหมือนเดิม โดยการที่ลดสถ านะกับพี่เวียร์นั้น เราทั้งคู่พูดคุยกันมาหล ายครั้ง

ก่อนที่จะตั ดสินใจเ ลิกกันโดยเป็นการตั ดสิ นใจร่วมกันของทั้งคู่ โดยยืนยั นว่าทั้งตัวเบลล่ าและเวียร์มีมุมมองเดียวกันในการเ ลิกกันครั้งนี้ โดยไม่มีเรื่องมือที่สามเข้ามาเ กี่ยวข้องแต่อย่ างใด

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น