ปุ๊กนางงามจั กรวาล 1965

ภาพล่ าสุด ‘ปุ๊ก อาภัสรา’

ไม่ได้อยู่เป็นโสดเดียวด ายในคฤห าสน์ ภาพล่ าสุด ‘ปุ๊ก อาภัสรา’ สวยจ นนี่หรอผู้หญิงที่อ ายุจะ 80

ต้องบอกเลยว่าความสวยไม่เปลี่ยนเเปล งไปเลยค่ะ สำหรับ ปุ๊ก อภัสรา หงสกุ ล เป็นนางงามช าวไทย

ผู้ได้รับตำแ หน่ง นางสาวไ ทย 2507 และตำแ หน่งนางงามจั กรวาล 1965 เป็นนางงามจั กรวาลคนที่ 14

และคนที่ 2 ของเอเ ชีย ต่อจ าก อะกิโกะ โคจิมะ จากประเทศญี่ปุ่นที่คร องตำแ หน่งนางงามจั กรวาล 1959

อาภัสราเป็นตัวแทนคนที่ 3ของประเทศไทย ล่ าสุดภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆ

ตะลึ งคุณย่ าจั กรวาล ปุ๊ก อาภัสรา ใส่ชุดลงสระกับหล านๆน้องมีญ่ าหลานสาวอึ้งเลย

ต ามสัญญ า คุณย่ านางงามจั กรวาล ปุ๊ก อาภัสรา จะใส่ชุดสวย เล่นน้ำกับหล านๆ หลังยอ ดไ ลก์

คลิ ปที่สัญญ ากันไว้ทะล ุไป 3 หมื่ นไ ลก์ โดย ป๊อก ภัสสรกรณ์ เ ผยคลิ ป คืนรันเวย์ นางงามจั กรวาล

โดยพาครอบครัวไปบ้านคุณแม่ปุ๊ก อาภัสรา มาร์กี้ ราศรี ภรรย า บอกด้วยว่า ไม่เห็นคุณย่ าของ

หลานใส่ชุดสวยเลยเห็นแค่ตอนใส่ประก วด ด้านส ามีก็ออกป ากขนาดเป็นบุตรก็แท บจำภ าพ

ไม่ได้แล้ว ถามหลานชาย กัสปะ บุตรชายของพี่ชายป๊อก (หม่ อมโจ้ รุ่ งคุณ)เคยเห็นคุณย่ าใส่

ชุดสวยไหม กัสปะ ตอบว่า เคยเห็น ทำเอาป๊อก เหวอ มาร์กี้ แ ซวติดตลกเธอเป็นบุตรเธอยังไม่

เคยเห็นโดย ป๊อก มาหาคุณแม่พร้อมของขวัญเตรียมมาให้ และเตรียมโ อนให้ของขวัญปีใหม่

คุณแม่ด้วย ภรรย าบอกเดี๋ยวให้หลังไ มค์ป๊อก ยังประก าศต ามคำสัญญ าขอกดไ ลก์ให้ถึงหมื่ น

ตอนนี้จะ 4 หมื่ นแล้ว พร้อมทั้งพาหลานๆ ทั้งน้องมีก้า-น้องมีญ่ า ลงเล่นน้ำในสระว่ ายน้ำคุณย่ า

สนุกกันใหญ่ ก่อนถึงเวลาสำคัญ คุณย่ านางงามจั กรวาลมาในชุดสวยนั่งข้างสระที่หลานๆ

กำลังเล่นน้ำ แถมฟูลเ ทิร์นโ ชว์ไปหนึ่งรอบ จ นหลานสาวอย่ างน้องมีญ่ าตะลึ งลื่ นไ หลลงสระ

น้ำกันไปเลย สะใ ภ้ มาร์กี้ สัมภ าษณ์ คุณแม่ส ามี ชอบใส่ชุดแบบไหน คุณย่ า เ ผยว่า ชอบใส่ธ รรมดา

แบบวันพีซ มีทูพีซบ้าง บิกินีบ้าง ก่อนจะเปลี่ยนชุดอีกชุดลงเล่นน้ำกับหลานๆ และบุตรชาย ขณะที่

มาร์กี้ ถึงกับบอกว่า โมเ มนต์แบบนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆ คุณย่ า คุณหลาน คุณพ่อเล่นน้ำสนุ กสน านมาก

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น