“แม่หญิงลี”ประก าศโสดพร้อมหาผั วใหม่

แม่หญิงลี หม้อข้าวไม่ทันดำ ประก าศโสด พร้อมหาผั วใหม่

แม่หญิงลี พ ระมหาเทวีเ จ้าแห่งเมืองทิพย์ หม้อข้าวไม่ทันดำ ประก าศโสด พร้อมหาผั วใหม่ ช าวเน็ตสงสัยจบไ ม่สวยกับส ามี

หวานชื่นคืนสุ ขไปหม าดๆ กับ แม่หญิงลี พ ระมหาเทวีเ จ้าแห่งเมืองทิพย์ ที่ได้เข้าพิ ธีแต่งง าน เ จ้าหล วงตูน แฟนหนุ่มแล้วอย่ างยิ่งใหญ่ ซึ่งง านนี้

แม่หญิงลีก็ได้เเต่งง านแบบประเพณีใ ต้ของเธอ ซึ่งทางด้านเ พจ วีน ก็ได้มีการไ ลฟ์สดพิ ธีงา นเเต่งง านช่วงเช้า ง านนี้เหล่าบรรดาเเฟนคลั บ

แม่หญิงลี ทั้งในประเทศเเละต่ างประเทศก็เข้ามาเเสดงความยินดีอย่ างล้ นหล าม ทว่าล่ าสุดกับมีเรื่องให้ได้ช็ อกซะอย่ างงั้น

เมื่อแม่หญิงลีได้ออกมาประก าศว่าตอนนี้โสดแล้ว พร้อมมู ฟออนใหม่ ซึ่งเธอเ ผยผ่ านไ ลฟ์ในเ พจ วีน ว่า ตอนนี้ตนโสดสนิท

ตนพร้อมจะไปทำจมูก ทำฟัน จะได้จบไป และจะตั้งหน้าตั้งต าหาผั วใหม่ เพราะหัวใจยังว่าง และยังไม่มีใคร ตอนนี้ตนอยู่แบบตัวคนเดียว

ความรักมันเ กิดขึ้นที่เมืองทิพย์ และจบที่เมืองทิพย์ ความรักไม่ได้พรำไปที่กล างใจแล้ว แต่มันพรำไปที่กล างปิ

ส่วนจ ากนี้จะขอเ ทกวั ยรุ่น อ ายุประมาณ 20 กว่า – 30 ปี และรอบนี้จะขอเป็นผู้ช ายอิสล ามอีกทั้ง เมื่อคนถ่ ายคลิ ปบอกว่า

แม่หญิงลีท้ องแล้วกับเจ้าหล วงตูน กลายเป็นว่าแม่หญิงลีไม่พอใจ เข้ามากระช ากผมเพื่อนทันที จ นคนพากันค าดเ ดาว่า

แม่หญิงลีและเ จ้าหล วงตูน จบกันแบบไ ม่ดีหรือเปล่า อย่ างไรก็ต าม ก่อนหน้าที่ แม่หญิงลีเ ลิกผั ว ได้ออกมาเปิดใจหลังแต่งง านว่า

ตั้งแต่แต่งง านเนี่ย โอ๊ย ต้องห นีไปนอนกับแม่ค่ะ พร้อมกับหัวเราะ เพราะว่าเจ้าหล วง โอ๊ย รับไม่ได้กับอ ารมณ์ของเ จ้าหล วงค่ะ

อ ารมณ์ปร วนแ ปรเหลือเกิน เ จ็บ…ค่ะ (หัวเราะ) โอ๊ย ตั้งแต่แต่งง านมากับคนไ ทยพุ ทธมา …บ วมมาก พร้อมกับหัวเราะ

ไม่รู้หม อทำหรือผู้ชายทำ เ จ็บ…ค่ะ หน้าผ ากยังบ วมไม่เท่า…เลย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น