“สิงโต”เข้ากร าบหลว ง”พี่โน๊ต”ด้วยความคิดถึง

สิงโต นำโ ชค เข้ากร าบหลว งพี่ โน๊ต อุดม ด้วยความคิดถึง

หลังจ ากที่ทางเ ฟซบุ๊ก เดี่ยว ได้โ พสต์ภาพ ประก าศข่ าวอันเป็นมงค ลว่า โน๊ต อุดม ได้เข้าพิ ธีอุ ปสมบทอย่ างเงียบๆ ที่ วัดถ้ำพ ระบำเพ็ ญบุญ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงร าย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จ นถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา กว่า 5 เดือนแล้วภาพจ าก เ ฟซบุ๊ก เดี่ยว

ล่ าสุดนักร้ องหนุ่มเ สียงดี สิงโต นำโ ชค ได้เข้ากร าบหลว งพี่ โน๊ต อุดม อธิจิ-ตฺโต นอกจ ากได้ทำบุ ญแล้ว ยังบอกว่าคิดถึงหล วงพี่อีกด้วย

โดย สิงโต ได้มีการโ พสต์ภาพ พร้อมแ คปชั่นให้แฟนๆได้ร่วมอนุโ มทนาบุ ญด้วย มีข้อความระบุว่า  มีใครคิดถึง หล วงพี่ เหมือนผมบ้างครับ

เอาบุญ ไ ถ่ชีวิ ตคว ายแม่ลูกอ่ อนมาฝ ากเพื่อนๆที่รักทุกๆคนครับผม ให้เพื่อนๆได้บุ ญด้วยกันเยอะๆเลยนะครับ ส าธุ ส าธุ  ส าธุ ครับ

ทั้งนี้แฟนๆต่ างก็เข้ามาร่วมอนุโ มทนาบุ ญร่วมกับหนุ่ม สิงโต มากมายเลยทีเดียว แอ ดก็ขอร่วมอนุโ มทนาบุ ญกับหนุ่ม สิงโตด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น