ลือสะพั ดเตรียมสึ ก

พ ระมหาไพรวัลย์ เปลี่ยนชื่อเ พจ โ พสต์นัยยะถึง พ ระมหาสมปอง ลือสะพั ด เตรียมสึ ก

เรียกว่าเป็นพ ระยุคใหม่ของโลกโ ซเ ชียลที่โด่งดัง สำหรับ พ ระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ที่ใช้สื่ อโ ซเ ชียลเ ผยหลักธ รรมคำสอนสไตล์ฮ าๆของตัวเอง

จ นเรียกว่าโด่งดัง ถึงขั้นมีผู้ติดต ามเ พจกว่า 2,538,194 เลยทีเดียว เเละล่ าสุด ก็ทำเอาช าวพุทธใจห าย เมื่อ พ ระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

เปลี่ยนชื่อเ พจ เป็น  ไพรวัลย์ วรรณบุตร  อีกทั้งโ พสต์ซึ้ งถึง  พ ระมหาสมปอง ลือสะพั ด เตรียมสึ ก โดย  พ ระมหาไพรวัลย์

ได้โ พสต์ระบุข้อความว่า ขอบคุณพ ระศ าสนาที่มอบทุกอย่ างให้กับเด็กบ้ านนอกคนหนึ่งคนนี้ ตลอดเวลา 18 ปีที่ผ่านมา

ขอบคุณข้าวน้ำจากศรั ทธาของญ าติโ ยมทุกคน เเละได้โ พสต์ข้อความอีกครั้งถึง  พ ระมหาสมปอง  ว่า  แม้อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ

แค่ 3 เดือนเท่านั้น ที่ผ่านมา แต่มันเป็นช่วงเวลาที่พิเ ศษมากๆ สำหรับชีวิ ตของผมนะครับ พ ระอาจ ารย์คือพี่ชายที่น่ารักที่สุดสำหรับผม

คือครูบาอาจ ารย์ที่ให้วิช าและความรู้ต่ างๆ มากมายสำหรับการเ ผยแ ผ่ธ รรมะกับผม กร าบขอบพ ระคุณที่ไม่เคยรังเ กียจพ ระน้องชายรูปนี้

กร าบขอบพ ระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พ ระอาจ ารย์มอบให้ ไม่ว่าจะในฐ านะอะไรก็ต าม จะเคาร พรักและศรั ทธาพ ระอาจ ารย์ตลอดไปนะครับ

อีกทั้งเ พจดังก็ออกมาเ ผยข้อความเพื่อย้ำชั-ดอีกคนั้งว่าสึ กจริงแน่นอน คงจะล้ านเปอร์เ ซ็นต์แล้วล่ะครับ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น