เ มียทน ายตั้มแ ฉลากไ ส้ “ลุงพล”

ส่อแววแ ตกหัก เ มียทน ายตั้ม แ ฉลากไ ส้  ลุงพล สุดจะท นพฤติก รรม ธ าตุแท้ออกแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก หลังภรรย าของ ทน ายตั้ม ได้โ พสต์ลงในเ พจกลุ่มของทน ายตั้ม

ส่ อแววว่าจะแ ยกทางกับลุงพล หลังลงไปช่วยทำค ดีให้  โดยโ พสต์ระบุว่าเอาจริงๆ ทุกปีวันเ กิดเราส ามีจะให้ความสำคัญเราจะอยู่ด้วยกัน

กินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมต าเสมอ เรียกว่าทุกปีตลอ ด 20 กว่าปีที่คบกันมาเลยดีกว่า ไม่เคยข าดสั กปี มาปีนี้ด้วยสถานะก ารณ์โ ควิ ด-1 9

ทำให้นัดค ดีได้ย าก วันนัดจึงตรงกับวันเ กิดเรา เราอยู่ด้วยพอดี ส ามีหั-นมาถามว่าได้ไหม เราพยักหน้า เพราะเรารู้ว่าสำหรับทน ายตั้ม

ง านสำคัญที่สุด เราเข้าใจได้ เราต้องเ สียสละปล่อยให้ส ามีไปทำง าน แต่ในใจลึ กๆ ก็มีนิดนึงว่าปีนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ

อันนั้นไม่ใช่ประเ ด็นสำคัญแต่สิ่งที่จะพูดคือ ทน ายตั้มเนี่ยทำง านด้วยใจนะ ใจเป็นหลักเราเป็นคนชัดเจน ง านไหนเราทำเรารับผิ ดชอบ

เต็มที่แม้จะได้เ งินไม่ได้เ งิน อันไหนเป็นง านช่ วยก็คือช่ วย ทน ายตั้มเข้ามาในค ดีลุงพล เรียกว่าลุงพลกำลังข าลงแล้วนะ

ตอนช่วงดังๆ พีคๆ เราไม่เคยเข้ามาเลย และการเข้ามาตรงนี้ลุงพล เป็นคนขอความช่วยเ หลือมาเองด้วยนะ เราเข้ามาช่ วงที่แ กเริ่ม

ไม่ดีกระแ สไม่ดีแล้วนะ การที่เราเข้ามาช่วยก็เหมือนป กป้ องลุงพลแล้วนะ ช่วยเ รียกหาช่วยพิสู จน์ความยุติธsรมให้

ต้องเดินทางไกลมากๆ ทุกครั้ง ต้องไปขึ้นเขา ต้องฝ่ ากระแ สลบโ ดนว่าไปด้วย ซึ่งทน ายตั้มไม่เคยท้ อก็เดินหน้าทำหน้าที่ทน ายตัวเองไป

แต่ถ้าใจมันได้ว่าทางลุงพลเต็มที่กะเรา ป กป้ องทน ายตั้มจ ากทางโ ซเ ชียลบ้างน่าจะเป็นการดีนะ ไม่ใช่ว่ามีคำถามไม่รู้จบเ กี่ยว

กับว่าทน ายตั้มได้เ งินทำค ดีนี้เยอะ เพราะน่าจะดูจ ากความทุ่ มเ ทของทน ายอ่ะนะ ก็ปล่อยให้เค้าพูดเค้าว่า เค้ามีคำถามคาใจทั้งที่ลุงกะป้ารู้ดีที่สุด

ว่าให้หรือไม่ให้เ งินเรามา ทำให้เรื่องเ งินมาเป็นประเ ด็นสำคัญกว่าการที่ทน ายลงมาช่วยป้ากะลุงด้วยใจนี่นะ พอคนถามลุงจะตอบไม่ได้

และก็พูดอะไรจั บใจความสำคัญไม่ได้เลย แต่มีบอกนะ ทุกอย่ างในโ ลกต้องใช้เ งินทั้งนั้นแหละ กำๆ ก วมๆ เอองง ใช่คะ

ไปทำค ดีทุกครั้งขับรถไปเติมน้ำมันคะใช้ใจไปขอเค้าเติมก็ไม่ได้แต่เราก็ทำ ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยคะเนี่ยงงไปหมดแล้ว

ลุงโ ยนให้มาถามทน ายตั้มเองบอกว่าต ามที่ทน ายตั้มตอบ อย่ ามาถามผม อ้ าวเรื่องแบบนี้มาให้เราตอบทางเดียวได้ยังไงหละ

นี่คือคำตอบคือก็งง เป็นเราก็คิดว่าให้เ งินมาแต่ไม่กล้าบอกว่าให้อะทำน องนั้น เพราะดูมันพูดย ากมากกกก ย ากจริงๆ

แค่บอกว่าไม่ให้เ งินทน ายตั้ม เป็นชั่ วโมงยังพูดออกมาไม่ได้ คนเราจะคบหากันมันต้องชั ดเจน ต้องจริงใจก่อนอันดั บแรก

เป็นเราถ้าคนที่ยื่ นมือมาช่ วยเราโ ดนคนทางเราหรือเ อฟซีของเราเข้าใจผิ ดแม้แต่น้อยในทางไ ม่ดี เราจะรีบป กป้ อง

และเ คลียร์ความจริงให้กระจ่ างโดยเร็วที่สุดไม่รีรอ เพราะนี่เป็นการแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องใช้เ งินท องใดๆ

ใช้ใจใช้ความรู้สึ กได้เลย คุณว่ามันคุ้ มค่ ากับความเ หนื่อยความเ สียสละของเราไหม ในฐ านะหลังบ้านทน ายตั้มขอออกมาป กป้ องส ามีนะคะ

เราไม่เคยได้เ งินจ ากค ดีลุงพลและดิฉันไม่เคยยุ่ งวุ่ นว ายในโ ลกโ ซเ ชียล นี่เป็นข้อความแรกข้อความเดียวจ ากหลังบ้านทน ายตั้ม

และบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยมีนามแ ฝงเป็นใครทั้งสิ้ นค่ะอย่ าเ ลอะเ ทอะ ดิฉันกล้ าพอที่จะพูดความจริงทั้งหมดอย่ างเช่นวันนี้

ไ ม่มีมาพูดว กว นปล่อยให้คนคิดไปเอง ปล่อยให้พูดกันไปมั่ วๆ จ นเรื่องร าวมันบ านปล ายขนาดนี้ #บางง านทำก็ได้ทั้งเ งินทั้งใจ #บางง านทำไปเ สียทั้งเ งินเ สียทั้งใจจริงๆ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น