“เบลล่ า” ไ หว้ขอพรถ้ำนาคีแต่กลับเจอสิ่งนี้

“เบลล่า ราณี”  ไ หว้ขอพรแม่ย่ า ถ้ำนาคีเ ผยภาพเงาสะท้ อนชัดเจน ช าวเน็ตแห่ส าธุ

ช าวเน็ตแห่ซูมภาพ  เบลล่ า ราณี  ที่ค วงคุณแม่ และผู้จัดก-ารส่วนตัว ไปไ หว้ขอพ รแม่ย่ า ถ้ำนาคี จ.บึงกาฬ เห็นเงาสะท้ อนน้ำชัดเจน จ นแฟนคลั บแห่ส าธุ

เรียกได้ว่าในช่ วงนี้เป็นช่ วงที่เหล่ าคนดังในวงการบันเทิงต่ างเดินทางไปไ หว้ขอพ รสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ พ่อปู่อือลื-อนาคร าช ที่ถ้ำนาค า จ.บึงกาฬ โดยนางเอกสาวอย่ าง

เบลล่ า ราณี ก็ได้ค วง คุณแม่ปราณี และผู้จัดการส่วนตัว ไปกร าบไ หว้ด้วยกัน ทั้งนี้นอกจ ากไปถ้ำนาค าแล้วนั้น เบลล่ า ยังไปเ ยือนอีกหนึ่งสถานที่ชื่อว่า “ถ้ำนาคี”

ซึ่งอยู่ในเขตอุทย านแห่งช าติเดียวกัน ซึ่งมีความเ ชื่อว่าเป็น “ย่ าพญ านาคร าช” ทางด้ าน สาวเบลล่ า ราณี ได้โ พสต์ภาพลงอินสต าแ กรม ระบุข้อความว่า

“ถ้ำนาคี นุ่มนวล อ่อนช้อย ธsรมช าติโ อบล้อม มีต้นไม้เยอะ เริ่มต้นด้วยทางปูนและเส้นทางศึ กษาธsรมช าติ มีป้ายบรรย ายเป็นระยะ มีน้ำต-กที่สวยงาม

บันไดนิดหน่อย ปี นป่ ายประมาณนึง จุดชมวิ-วที่เห็นกว้างสุดลูกหูลูกต า ลมเย็นมาก ส่วนขากลั บเลือกได้ว่าจะลงทางปีนที่ต้องจับเ ชือกหรือจะย้อนกลับ

ทางเดิม ออกแนวเหมือนได้มาทัศนศึ กษาและเป็นส่วนหนึ่งกับธsรมช าติ การได้มากร าบย่ านาคีที่บ้านเ กิดคุณแม่จึงเป็นความรู้สึ กที่อบอุ่น เหมือนได้กลับบ้าน

และแฟนคลั บเองก็ต่ างอิ่มใจไปกับบทคำพรรณา แล้วความสวยงามของถ้ำนาคีแล้วนั้น ได้มีหนึ่งในภาพที่ สาวเบลล่ า ทำให้แฟนคลั บต่ างรีบซูมเข้าไปดูภาพ

พ ระพุ ทธรูปป างน าคปรก 3 เ ศียร ที่สะท้ อนจ ากผิวน้ำสร้ างความงดงามและความศรั ทธา ทำให้เหล่ าแฟนคลั บถึงกับแห่ส าธุกันเป็นแถว​​​​​​​​​​​​​​​

จากภาพเงาสะท้อนที่ปร ากฎซึ่งมีคนเห็นเป็นเ ลขเจ็ดสี่​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *