วิธีปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำ

วิธีปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำเพียงแค่ 25 วัน ผลเริ่มด กเต็ม

สวัสดีแฟน เ พจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่ างๆในแบบไว้ทานเองและข ายพร้อมทั้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเ ทคนิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่ างๆ มานำเ สนอ

แนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยชน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและร ายละเอียดกันเลยจร้า วันนี้แนะนำ วิธีปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำเพียงแค่ 25 วัน ผลเริ่มด กเต็ม แตงกวา

เป็นผักที่ใครหลายๆคนรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นต ากันเป็นอย่ างดี เป็นผักที่นำไปประกอบอาห ารและยังสาม ารถทำอาห ารได้หล ากหลายเมนู ซึ่งวันนี้เราก็มีไอเ ดียการปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องใช้ดิน

-เ กษตรกรชาวตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปลูกแตงกวาโดยใช้ระบบไ ฮโ ดรโปนิกส์ไร้ดินร่วมกับผักไ ฮโ ดรโ ปนิกส์ชนิดอื่น ๆ ลูกโตและใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 25 วันจ ากปกติที่ต้องใช้เวลา 40 วัน

-ปกติการปลูกแตงกวาของเ กษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกในดินแต่ คุณสมชาย ได้นำแตงกวาลูกผสมมาทำการทดล องปลูกระบ-บไฮโ ดรโปนิ กส์ไร้ดินร่วมกับการปลูกผักสลั ดกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊ก

-ระบบไ ฮโดรโปนิ กส์อีก จำน วน 20 แปล ง ที่ทำอยู่ก่อนแล้ว ปร ากฏว่าได้ผลดีมาก ไม่แตกต่ างจากการปลูกบนดินเหมือนแตงกวาทั่ว ๆ ไปและข้อดีคือไม่ต้องรดน้ำพร วนดินใช้เวลาปลูกเพียง 25 วัน ก็สาม ารถเก็บผลผลิ ตได้แล้ว

-คุณสมชายบอกว่า การปลูกแตงกว่าด้วยระบบไ ฮโดรโ ปนิกส์หรือระบ บไม่ใช้ดินรุ่ นแรกปลูก 60 ต้นขนาดแปลง 2×4 เมตร และมีข้อแ ตกต่ างกว่าการปลูกในดินอย่ างเห็นได้ชัดใช้เวลาน้อย

กว่าเพียงแค่ 25 วัน จ ากปกติ 40 วัน ลดเวลาได้เกือบ 20 วัน แตงกวามีผลโตสภ าพสมบู รณ์ทุกลูกและเตรียมเพิ่มแปล งปลูกรุ่นต่อไปให้ออกไป 20 เมตร และกว้าง 10 เมตร เพื่อให้ได้ผลผลิ ตเพิ่มขึ้น

วิธีปลูกแตงกวาไ ร้ดิน

– หาซื้ อเ มล็ดจากตล าด หากใครที่ไม่สาม ารถหาไม่ได้ ก็เอาเ มล็ดแตงกวาจากลูกแตงกวาแ ก่ ๆ แ กะออกมานำไปล้างต ากแดดให้แห้ง แต่ถ้าให้ซื้ อเ มล็ดมาก็จะง่ายหน่อย ซองละ 15 บ.

– เอาเ มล็ดที่ปลายแ หลม จุ่ มลงในฟองน้ำ ตัดฟองน้ำเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ กรี ดฟ องน้ำให้เป็นรู แล้วทิ่มลงไป ให้มีส่วนโ ผล่มาหน่อยไม่ต้องทิ่มมิด อย่ าลืมเอาฟ องน้ำไปข-ยำกับน้ำให้มีความชื้น ๆ ก่อน

-หาภ าชนะมาใส่ จะเป็นถ าดก็ได้ เอาน้ำเทใส่ถ าดนิดหน่อย แล้วเอาฟ องน้ำที่ทิ่มเ มล็ดแล้ว วางลง เอาผ้าชุ บน้ำปิดคุ มไว้ คอยเปิดดูทุกวัน คอยพร มน้ำอย่ าให้ฟ องน้ำแห้งด้วย ประมาณสามวันก็จะง อก

– พอง อกให้นำมาต ากแดดได้เลย คอยดูร าก ถ้าทะล ุฟ องน้ำออกมาเป็นใช้ได้ ประมาณ 8-9 วัน นับจากเ พาะเ มล็ด

-เ ตรียมอุปกรณ์ปลูก ถังปลูก โฟม หน าสั ก 1.5-2.5 นิ้ว เอาโฟมเหลือใช้ก็ได้ หรือหาซื้ อได้จากร้ านวั สดุเ ครื่องเขียน ขนาด 2 m. × 1 m. นำมาตัดให้เท่ากับป ากถังใส่ลงไปได้ให้พอดี โฟม จะลอยน้ำได้ และเป็นฉน วนกันความร้ อนชั้นดี

-นำต้นกล้ าที่ร ากทะล ุแล้วมาใส่ในถ้วยเพาะ หรือถ้าไม่มี ให้ตั ดป ากขวดใช้แทนได้ เ จาะรูโฟมที่ตั ดไว้ ให้ถ้วยเพาะหรือป ากขวด ลงไปได้

-เอาฟ องน้ำที่ตัดและเ จาะรูลงในป ากถัง แล้วเอาถ้วยปลูกต้นกล้าใส่ไว้ตรงที่เราเ จาะเอาไปตั้งให้โดนแดด เปิดดูน้ำทุก 7 วัน ตอนที่ยังต้นเล็กอยู่กินน้ำน้อย ยิ่งโตยิ่งกินน้ำเยอะ หลังจ ากนี้ก็

ไม่ต้องทำอะไร รอดูต้นกล้าโตกับคอยดูน้ำในถังอย่ าให้แห้ง ถ้ามีปุ๋ ยน้ำใส่เข้าไปซั กช้ อนก้ยิ่งดี

-เมื่อต้นกล้ าเริ่มโต รากก็เริ่มเยอะขึ้น พอต้นเริ่มโตให้หาท่อ หรือไม้ย า ว มาไว้ให้ต้นเ ลื้อย ไม่ต้องทำอะไรมากแค่หมั่ นดูน้ำ 3 วันดูครั้ง

-หากน้ำแห้งจะทำให้ใบเหลือง อย่ าลืมดูน้ำ เพราะเมื่อต้นโตจะกินน้ำเยอะมาก ลองหั-กที่ก้านใบดู มีแต่น้ำช่ำ

– เริ่มออกด อ กแล้วถึงช่วงสำคัญ ให้เลมใบตรงโ คนออกเพื่อให้อากาศถ่ ายเท และเเ มลงเข้าไปผสมเก สรได้ แต่ถ้าให้ดีผสมเองดีกว่า หาพู่กันเล็ก ๆ หรือแปลงขนนุ่มเล็ก ๆ จิ้มด อ กตั วผู้ ด อ กตั วผู้สังเกตุง่าย ๆ

จะไม่มีกระเปาะ ส่วนด อ กตั วเมียจะมีกระเปาะมีกระเปาะแบบนี้ แบบว่าเหมือนจะเป็นลูกมันเลยถ้าไม่ถูกผสมเก สรมันก็จะร่ วงไปเอง ดังนั้นอย่ าให้เ สียโอกาสผสมเองเลย เ ด็ดใบออกไปเยอะ

เลย ผสมเองก็ง่ายมาก เอาพู่กันจิ้มเก สรตั วผู้แล้วไปจิ้มใส่ในเก ส รตั วเมียเท่านี้ก็เรียบร้ อยผสมแล้ว ก็รอให้ติดลูกรอกินได้เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น