เ ผยสาเ หตุปิดตำน านรัก 9 ปี

เบลล่ า ราณี และ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ปิดตำน านรัก 9 ปี เ ผยสาเ หตุการเ ลิกล าที่แท้จริง

ช็ อกวงการสุด ๆ ไปเลยจ้า เมื่อล่ าสุด บอย ธิติพร จากช่ องวันบันเทิง ได้ออกมาเปิดเ ผยว่า

เบลล่ า ราณี และ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ได้เ ลิกร ากันอย่ างสมบูรณ์ ปิดตำน านรัก 9 ปี

กับความรักข้ามช่ องที่คนเ ชียร์กันสนั่ นทั้งนี้ เวียร์และเบลล่ าได้พย าย าม

ปรั บตัวเข้าหากัน และแ ก้ไขปัญห า แต่ก็ป รับตัวเข้าหากันไม่ได้ ทั้งคู่เลยขอ

เก็บความรู้สึกดี ๆ เอาไว้ และคงสถานะไว้ที่ความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน

ตอนนี้ยังพูดคุยให้คำปรึกษากันอยู่ ส่วนเรื่องมือที่สามนั้นยืนยั นว่าไม่มี

ส่วนความรักของทั้งคู่นั้นจื ดจ างเมื่อไร ค าดว่าอาจ จะเป็นหลังจ ากที่เวียร์

ไปถ่ ายภ าพยนตร์เรื่อง Thirteen Lives ภ ารกิจก ู้ชีวิ ตห มูป่ า

ที่ออสเตรเ ลีย เป็นเวลา 4 เดือน แต่วันที่เวียร์ไปนั้นเบลล่ าก็ยังต ามไปส่ง

และทั้งสองคนก็โ พสต์รูปคู่กันครั้งสุดท้ายคือเมื่อเดือนมีนาค-มที่ผ่านมาทั้งนี้

เมื่อช่วงต้นปี พบว่าทั้งเวียร์และเบลล่ าก็ยังคบหากันดี เวียร์ยังลงภ าพที่ไปเ ที่ยวกับ

เบลล่ า และภ าพเบลล่ าที่ถ่ายรูปกล้องฟิล์มให้เวียร์ แต่หลังจ ากนั้นก็ไม่พบภาพเวียร์ที่

แ ท็กหาเบลล่ าอีก ซึ่งค าดว่าทั้งคู่อาจจะเริ่ม ๆ ถอยห่ างกันแล้ว

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น