ด วงดาวไม่ยกสมบั ติให้ใคร

บ้าน ด วงดาว จารุจินดา ใช้ชีวิ ตบั้นปล ายในวั ย 70

เป็นอีกหนึ่งดาราอาวุโ สที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่ างย าวนานตั้งแต่สมัยบ รรบุรุษ รุ่นพ่อ-แม่ สำหรับ ด วงดาว จารุจินดา นักแสดงชื่อดัง

ปัจจุบันในวั ย 70 ปี ก็ใช้ชีวิ ตอยู่กับรักครั้งใหม่ พลากร สมสุวรรณ เป็นปู่-ย่ า เ ลี้ยงหล านตัวน้อย น้องมี ย า ซึ่งเป็นบุตรสาวของ

เติ้ล ตะวัน จารุจินดา ทาย าทบุตรชายคนที่ 2 ของเธอนั้นเอง และน้องจ ากนี้ด้วยความที่มีหล านสาวเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว มรด กที่เป็น

เ พชร พลอย เ ครื่องประดั บต่ างๆ ก็ขอย กให้หล านสาวเพียงคนเดียวเพราะบุตรชายทั้ง 2 อย่ าง ตั้ม-เติ้ล ก็คงไม่ได้เอาไปใช้อะไร และ

ก่อนหน้านี้ เติ้ล ตะวัน จารุจินดา ก็เคยได้ให้สัมภ าษณ์ถึงชีวิ ตครอบครัวตั้งแต่มีทาย าท น้องมี ย า มาเติมชีวิ ตครอบครัวแล้วนั้น

เปลี่ยนไปมาก โดย เติ้ล ตะวัน จารุจินดา เ ผยว่า มีย า เขาเ กิดมาเพื่อที่จะทำให้คร อบครัวเป็นครอบครัว เป็นจุ ดศู นย์กล าง คุณย่ า คุณปู่

ลุงตั้ม ได้มาเจอกัน ทำให้พ่อแม่หันมาส วดม นต์ จ ากตัวผมเองากคนที่เคยเ สเ พล ก็กลับตัวกลับใจ เ ลิกทุกอย่ าง อย ากให้มีย าเขาแข็งแ รง

ปลอ ดภั ยจ ากทุกอย่ าง หันมาฟังธ รรมมะ ทำบุ ญมากขึ้น ส่วนคุณย่ า ด วงดาว จารุจินดา ตั้งแต่มีหล านก็เ ห่อสุดๆ และหล งรักมากๆ

มอบของรับข วัญจัดเต็ม ซื้ อของให้ ทำบ้ านให้ เอามาเ ลี้ยงดูอย่ างดีเพราะด้วยความที่พ่อ-แม่ ต้องทำง านกันทั้งคู่ โดย ด วงดาว จารุจินดา

เ ผยว่า แหวน เ พชร พลอย ที่มีไม่รู้จะให้ใคร ตอนนี้ รู้แล้วว่าจะให้ หล าน มีย าแล้วกัน เรียกได้ว่าตั้งแต่มีหล านมาเติมเต็มก็ทำให้มี

ความสุ ขและใช้ชีวิ ตอย่ างระมั ดระวั งกันสุดๆ ไปเลย นอกจ ากนี้เ นืองใจโอกาสครบรอบอ ายุ 70 ของ ด วงดาว จารุจินดา เธอก็ได้เ ผย

เรื่องร าวประทั บใจของตนเองไว้ว่า การได้ทำสิ่งที่รักมันคือความสุ ขขอบคุณทุกโอก าสที่ทุกท่าน หยิ บยื่ นให้มันคือสิ่งที่หล่ อเ ลี้ยงหัวใ จให้เ บิกบ าน

ในทุกๆวันที่ได้ออกไปทำง านทำให้รู้สึ กว่าตัวเองยังมีคุณค่ ายังมีคนมองเห็นว่าเรายังสาม ารถเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่จะมาสร้ างสีสันให้กับละครเรื่องนั้นๆ

ได้ขอบคุณจ ากหัวใจ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังไม่ลืมด วงด าวด วงนี้ทุกครั้งที่ไปไหนแล้วมีคนมาพูดคุยทักท ายดีใจมากว่ามีคนจำเราได้ ชื่นใจจริงๆ ขอให้ตัวเอง

แข็งแ รงปลอ ดภั ยได้ทำง านที่รักไปอีกนานๆ ร อยยิ้มที่อยู่บนหน้ามันคือความสุ ขโดยแท้ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิ ตทั้งสุ ขทุ กข์สมหวั งผิ ดหวั งปะป นกันไป

แต่มันก็ทำให้เราเรียนรู้เก็บเ กี่ยวสิ่งดีๆ ไว้ชโ ลมหัวใจส่วนที่ไม่ดีก็พย าย ามอย่ าไปคิดถึงทำผิ ดรีบแ ก้ไข

ป รับป รุงตัวเองไม่มีใครไม่เคยทำผิ ดแต่ถ้าผิ ดรู้ตัวรีบแ ก้ไ ขอย่ าอ ายที่จะพูดคำว่าขอโ ทษแม้กับคนที่อ ายุน้อยกว่าเรา

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *