หม อเค้กเ ผยนิสัย 3 วันเ กิดที่แท้จริง

หม อเค้กเ ผย 3 วันเ กิด ภายนอกดูอ่อนโ ยน แต่จิ ตใจเข้มแ ข็ง

หม อเค้กเ ผยคำทำน ายด วงคน 3 วันเ กิดน่ารักดีมีเ สน่ห์ มีเ สน่ห์จากคำพูดมากสุดๆ ภายนอกดูอ่อนโ ยนสบายๆ แต่จิ ตใจโ ครตเข้มแ ข็ง

ล่ าสุดทางทีมง านของเราก็ได้มีคำทำน ายด วงคน 3 วันเ กิดจ ากหม อดูชื่อดัง อย่ างมหม อเค้กมาฝ ากกัน

ซึ่งทางด้ านหม อเค้กได้โ พสต์ผ่านไ อจีชื่อ และได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า อย ากละล ายมั้ยครับ มาเล่นจ้ องต ากับพวกน างสิ โ ดนเ ขมือบแน่ 

หม อเค้กเ ผย 3 วันเ กิด ภายนอกดูอ่อนโ ยน แต่จิ ตใจเข้มแ ข็ง

จันทร์            พุธ             ศุกร์

น่ารักดีมีเ สน่ห์ มีเ สน่ห์จ ากคำพูดมากสุดๆ

ใครได้อยู่ใกล้เป็นต้องหล งรัก

บางคนแ ข็งกระด้ างพูดจาโ ผงผ าง

แต่จิ ตใจใสใส อ่อนโ ยน ไม่ด ุร้ าย

มักพล าดท่าให้กับคนด ุๆ คนที่เป็นผู้ใ หญ่

นิสัยผู้ใ หญ่จะอยู่ด้วยนานเพราะ

เป็นคนช่อบง อแแง อย ากมีคนเอาใ จ ใส่ใ จ

ภายนอกดูอ่อนโ ยนสบ ายๆ

แต่จิ ตใจโ ครตเ ข้มแ ข็ง

ซึ่งหลังได้โ พสต์ออกไปก็ได้มีช วนเ น็ตเข้ามากดไ ลค์กว่า สามพั นสองร้ อยสี่สิบแป ดไ ลด์ ไ ลด์

และมีบางส่วนเข้ามาคอมเ ม้นต์ในทิศท างเดียวกันมากมาย อาทิเช่น ตรงเหมือนเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยค่ะ#

วันศุ-กร์ค่ะ หรือเป็นของอีกท่านคือ รับประกั-น 1ร้ อยเ ปอเ ซ็น ลองพิสู จน์ดูก็ได้นะครับ เค้ าคุยไม่เก่งหรอก แต่ก็อย ากทำความรู้จักนะ คุยได้สนุกๆคุยเ พลินๆ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น