นุ่น อัจฉรา อดี ตนางร้ ายยุ ค 90

ภาพล่ าสุด นุ่น อัจฉรา หลังห ายจากจอ

เปิดภาพปัจจุบัน อัจฉรา เ หลืองสวั สดิ์ อดี ตนางร้ าย ถ้าให้พูดถึงนางร้ ายในยุ ค 90 ต้องมีชื่อ นุ่น อัจฉรา เ หลืองสวั สดิ์


แน่นอน และยังประชันบ ทบ าทกับดาราเ บอร์ต้น ๆ อย่ าง กบ สุวนันท์, อั้ม พัชราภา, นุ่น วรนุช
มาแล้วอีกเช่นกัน

หลังจ ากที่เธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงได้ไปทำง านส่วนตัวและเรียนจบ ปรัชญ าดุษฎีบั ณฑิต

มหาวิทย าลั ยราชภัฏส วนสุนันทา ด้วยเ กรดเ ฉลี่ย 3.85 ห ายหน้าหายต า จ ากวงการฯ ไปนานมาก

เธอยังเป็น บุตรสาวคนสวยของเ จ้าพ่อป าป ารัซซ ี่เ จ้าแรกของเมืองไทย แ ก้ว พรีเ มียร์ อดี ตผู้จั ดการดารา

อาทิอั้ม พัชราภา, นุ่น วรนุช และยังเคยเป็นโปรดิวเ ซอร์ ภ าพยนตร์-ละครไทยอีกหลายเรื่องๆ

และยังเป็นที่ปรึ กษาให้กับทีมข่ าว แต่ง านนี้ก็ไม่รู้ว่าพอเรียนจบแล้ว จะมีโอกาสได้เห็นฝ ีมือ

ทางก ารแสดงของ ดร.นุ่น อีกครั้งหรือเปล่า เพราะเรื่องการแสดงบอกเลยว่า นุ่น อัจฉรา ไม่เป็นสองรองใคร

ถ้าเป็นในยุ ค 90 นั้นต้องยกให้เธอแสดงเท่านั้น โดย นุ่น เคยเ ผยว่าตอนนั้นอ ายุ 13 ปี เป็นการสัมภ าษณ์

ลงหนั งสือครั้งแรกในชีวิ ตค่ะ ตอนนี้กลับมาอ่านเคยสัมภ าษณ์ว่า ดาราคนโ ปรด คือ พี่เต๋า สมชาย

ด้วย ขำเลยจำ ไม่ได้แล้ว ก็สมัยนั้นพี่เต๋ า ดังจริงๆเนอะ ไม่นึกว่าวันนึงจะได้ถ่ ายวิดีโ อเพลงของพี่เต๋า

และ นุ่นเ ผยถึงนักแสดงอย่ างคุณตั๊ก บงกชอีกว่านุ่นเจอน้องตั๊ก บงกช ครั้งแรก ตอน น้องอ ายุ 11 ปี

น้องสวยมากนะคะนุ่นเลยขอเ บอร์ คุณแม่น้องตั๊กให้น้องมาเข้าวงก ารบันเทิงค่ะ เคยแสดงละคร

ซุ้ มสะบั นงาด้วยกัน ตอนนั้นน้องตัวเล็กกว่านุ่น ตอนนี้สูงกว่านุ่นแล้วค่ะ ตอนเ ด็กว่าสวยมาก

แล้ว ปัจจุบันสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆ คนอะไรเ กิดมาสวยได้ขนาดนี้

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น