โ ดนหลอ กมาตลอ ด 9 ปี

เจ้าสาวเล่ านาทีแม่ผู้ชายหลุ ดป าก ลั่น ไม่รู้หรอว่าโ ดนหลอ กมาตลอ ด 9 ปี

เจ้าสาวแ ฉอีกแม่ผู้ชายบอกไม่รู้หรอว่าโ ดนหลอ กมาตลอ ด 9 ปี ตอนนั้นถึงกับสต ิแ ตก ลั่น เป็นลูกผู้ชายหน่อยไม่ใช่ให้พี่สาวรับหน้า

วันที่ 23 พ.ย. 2564 น้องก าร์ตูน เจ้าสาวโ ดนเท พร้อมแม่และญ าติๆมาออกร ายการโ หนกระแ ส ของพิ ธีกร หนุ่ม กรรชัย กร ณีเจ้าบ่าวเทง านแต่ง

เพราะไม่มีสิ นสอ ด จบความรัก 9 ปีเสียดื้ อๆ โดยตอนเริ่มร ายการ หนุ่ม กรรชัย ถามว่าที่เ จ้าสาวว่าอยู่ในอาก ารที่คุยได้ใช่ไหม

จ ากนั้นก็ถามถึงจุดเริ่มต้นความรักทั้งคู่ว่าไปรู้จักกันได้อย่ างไร พร้อมเล่ านาทีช็ อกแม่ฝ่ ายชายหลุ ดป ากพูดความจริง

เมื่อถามถึงเรื่องการขอแต่งง าน เจ้าสาวเล่าว่าฝ่ ายชายขอแต่งง านที่หัวหิน และจ ากนั้นแม่ของการ์ตูนเล่ าเ หตุก ารณ์ว่าในการตกลงเรื่องสิ นสอ ด

ก็ได้ถามฝ่ ายชายแล้วว่าไ หวไหม ฝ่ ายชายยืนยั นว่าไ หว แม่บอกว่า  แม่ถามเขาแล้วว่าลูกไ หวไหม เขาบอกว่าไ หว

แม่ก็บอกแล้วถ้าเขาไม่ไ หวแม่ก็ไม่เอาอะไร แม่ยกลูกสาวให้ฟ รีเลย ส่วนวันที่ฝ่ ายชายห ายไปคือวันที่ 9 พ.ย. 64

วันนั้นลูกสาวบอกว่าไม่สบ ายแต่ติ ดต่อหาฝ่ ายชายไม่ได้ ขอให้แม่ช่วยโทรหาให้หน่อย แม่โทรไปแต่ก็ไม่รับส าย

จ นกล างดึกก็ยังติ ดต่อไม่ได้ การ์ตูนก็ร้ อนใจและเป็นห่ วงก ลัวเ กิดเรื่องจะออกไปเดินต ามหาแต่แม่ห้ ามไว้ก่อนที่จะติดต่ อฝ่ ายชายได้ในช่ วงเช้าวันที่ 10 พ.ย. 64

แต่เหมือนจะบล็ อกเบอร์ก าร์ตูนกับแม่ไว้เพราะเ บอร์ที่เขารับเป็นเ บอร์ของย าย ซึ่งฝ่ ายชายบอกว่าไปนอนอยู่ที่ปั๊ มแห่งหนึ่ง

แม่ก็ถามเ หตุผลพร้อมบอกให้ติ ดต่อหาการ์ตูนด้วย จ ากนั้นเรื่องมาหนักขึ้นตอนที่การ์ตูนคิดสั้ นจ นเข้าโ รงพย าบาล

แม่โทรคุยกับแม่ฝ่ ายชายถามว่าไม่มาเ ยี่ยมก าร์ตูนหน่อยเหรอ แม่ฝ่ ายชายได้ตอบกลับมาว่า ยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าตลอ ด 9 ปีที่ผ่านมาก าร์ตูนถูกลูกเขาหลอ กมาตลอ ด

ซึ่งแม่ก าร์ตูนเล่าเ สียงสั่นถึงวันที่คุยกัน แม่โทรหาแม่ผู้ชายถามว่าไม่เข้ามาเ ยี่ยมเหรอ แม่ผู้ชายตอบกลับมาว่าไม่รู้จริงๆ

หรือว่าลูกเขาไ ม่ดี ตลอ ดเวลาที่ค บหากันมา 9 ปี ลูกชายทั้งดื่ มสุร า สู บบุห รี่ ทำตัวเ ละเ ทะมาโดยตลอ ด

ก่อนจะมาหาการ์ตูนก็ดื่-มมาไม่ได้กลิ่นเลยเหรอ แล้วแบบนี้ยังจะอย ากได้ลูกเขาอยู่ไหม ซึ่งตอนนั้นก าร์ตูนถึงกับสต ิแ ตกจะกระโ ดดตึ ก

เจ้าสาวโ ดนเทเ ผยอีกว่าเรื่องที่บอกว่าเขาหล อกก็ไม่รู้แล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เมื่อถามถึงเรื่องผู้หญิงพอเ กิดเรื่องขึ้น

อยู่ๆมาทิ้ งกันมันก็ช วนให้คิดได้ว่าเขาอาจจะมีคนอื่น และทุกวันนี้ก็ยังติ ดต่อเขาไม่ได้ พร้อมยืนยั นว่าถ้าในวันข้างหน้าฝ่ ายชายกลับมา

ขอคืนดีเธอจะไม่กลับไป วันนี้ที่มาคือมาท วงศั กดิ์ศ รีของตัวเองคืน หนูทำให้พ่อแม่พี่น้อง ครอบครัว ว งศ์ตร ะกู ลเ สื่อมเ สียชื่อเ สียง

เพื่อนทุกคนเขาตั้งใจจะมาง านเขาออกเ งิน เตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาวทุกสิ่งทุกอย่ าง ถ้าเขาอย ากจบกับหนู ได้

แต่ขอให้เป็นลูกผู้ชายหน่อย โทรมาบอกกับหนูเอง ตอนจี บหนูทำไมทำได้ แต่พอตอนจะทิ้ งให้พี่สาวโทรมาบอกว่า  เ กมขอจบ  เท่านี้เอง

 

ขอบคุณ โ หนกระแ ส

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *