สะบั้นรัก 9 ปีทำไมถึงทำแบบนี้

เ จ้าสาวโ พสต์แ ฉละเอียด เ ครียดจ นไม่อย ากมีชีวิ ต แต่บ้านผู้ชายยังมากดขำ

จากกร ณีข่าวเ จ้าสาวใจสล ายถูกเ จ้าบ่าวเทง านแต่งพร้อมตัดข าดความรักที่คบกันมา 9 ปี ด้วยเ หตุผลสั้นๆว่า

ไม่มีสิ นสอ ด  ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ได้ตกลงกันเรียบร้ อยแล้ว ล่ าสุดฝั่ งเ จ้าสาวโ พสต์เล่าร ายละเอียด และยังบอกว่าเธอเ ศร้าจ นไม่อย ากมีชีวิ ตแต่ญ าติเ จ้าบ่าวยังมากดหัวเราะใส่

อ่านข่าว : เ จ้าสาวใจสล าย เ จ้าบ่าวเทง านแต่งไปดื้ อๆ สะบั้ นความรัก 9 ปี ล่ าสุดฝั่งเ จ้าสาวแ ฉเ จ้าบ่าวหนีง านแต่ง

ระบุขอแต่งง านวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ผู้ใหญ่มาขอคุยเรื่องสิ นสอ ดจัดง านวันที่ 8 เมษายน 2564

ตกลงคุยเรื่องสิ นสอ ดเ งิน 6 แ สน ท อง 5 บ. เรื่องจัดง านให้ฝ่ ายหญิงเป็นคนเตรียมง าน และจ องบ้าน ถ่ายพรีเ วดดิ้ ง วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ฝ่ ายชายไปหาฤ-กษ์ที่วัด ได้ฤ กษ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างนี้ก็เตรียมง านมาโดยตลอ ด

ฝ่ ายหญิงจองทุกอย่ างครบหมดแล้ว พอเริ่มจัดง านได้ก็ปรึ กษากันว่าจัดกันภายในครอบครัว จดทะเ บียนสมร สกันก่อน

จะจดทะเ บียนสมร สกันวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถ่ายรูปทะเ บียนสมร สวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

มามีปัญห ากันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ก่อนที่จะจดทะเ บียนสมร สกัน เรากินย า(ปลิ-ดชี พตัวเอง)

ในวันนั้น และครอบครัวฝ่ ายชายได้โทรมา และมีป ากเ สียงกับลูกชายเขา และลูกชายห ายตัวไปในวันนั้น และติ ดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เราท นไม่ไ หวจึงขอหม อออกจ ากโ รงพย าบาลเพื่อจะไปต ามหา จ นพบเจออยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง เขาบอกว่าเขาขออยู่วัดก่อน

เพื่อความสบ ายใจ แต่มารู้ภ ายหลังว่าเขากลับกับครอบครัวในคืนนั้น แล้วไม่ติ ดต่อมาเลย
หลังจ ากนั้น

อีกสี่วัน เราเป็นห่ วงเห็นว่าติ ดต่อไม่ได้โทรศั พท์ยังปิดเ ครื่อง จึงโทรถามครอบครัวเขา เขาบอกว่าขอจบ

ในวินาทีนั้นเราเหมือนต ายทั้งเป็น หม-ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่ าง พ่อแม่ครอบครัวเราอั บอ ายข ายหน้าไปทั่ว หม ดมีแต่คำถามทุกวัน

เรากิ นไม่ได้เรานอนไม่หลั บ เราอย ากจะต ายให้พ้ นไปเลย แต่เราทราบข่ าวว่าเขากับครอบครัวกิ นอิ่มกิ นดี

นอนหลั บมีความสุ ข ไม่ทุ กข์ใจอะไรเลย ทั้งๆที่ทำกับเราไว้แบบนี้ ไม่มีแม้แต่คำขอโ ทษ นี่คือสิ่งที่เขาทำกับผู้หญิงคนหนึ่งที่คบกันมา 9 ปี

ขนาดเราเ สียใจอย่ างหนั ก ครอบครัวฝั่ งเขายังมากดอิโ มจิหัวเ ราะสะใ-จ ขอให้เพื่อนๆที่เห็นอกเห็นใจเรา

ช่วยแ ชร์ด้วยนะคะ ถ้าเจอตัวคนคนนี้ฝ ากถามเค้าหน่อยทำไมทำกันแบบนี้ จิ ตใจทำด้วยอะไร คนรอบข้างเขาที่มาด่ าเรา ยังมีความเป็นคนหล งเหลืออยู่มั้ย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *