กรีนเ ผยละครใหม่อีก 3 เรื่อง

กรีน อัษฏาพร เ ผยละครใหม่อีก 3 เรื่อง

ขอขอบคุณ  รำนำ  เล่นบทเดียวช่วยปล ดห นี้  กรีน อัษฏาพร  ปลื้มใจกลายเป็นลูกรัก เ ผยละครใหม่จ่ อคิ วอีก 3 เรื่อง

รำนำ  พาปังปุริเ ย่ กรีน อัษฎาพร เตรียมถ่ายทำละครเรื่องใหม่ 3 เรื่องร วด ลงช่ องวัน 2 เรื่อง , อีกเรื่องยังไม่เ ผย

กรีน อัษฏาพร ปลื้มกระเช้าสีดาล าจอสุดปัง แ-จงกระแ สคนดูไม่ชอบใจตอนจบ ขอบคุณบท รำนำ ฟี ดแ บ็กดีช่วยปล ดห นี้

รำนำ กระเช้าสีดา ล าจอแล้วด้วยเรตติ้ งพุ่ งสูง ท่ามกล างกระแ สวิพ ากษ์วิจ ารณ์ของแฟนละครล้ นหล าม

ส่วนใหญ่ไม่ชอบใจตอนจบ แต่เรียกได้ว่านางเอกสาว กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุ ล
ที่พ ลิกเล่นร้ ายครั้งแรก

แจ้งเ กิดในฐ านะนักแสดงอิสระได้สุดปั ง จ นถูกมองกลายเป็นลูกรักพี่ฉอ ด สายทิ พย์ มีง านละครเข้าคิ วจ่ อรอแล้ว

ทำเอาสาวกรีนยิ้มไม่หุ บ กับกระแ สชื่นชมฝ ีมือการแสดงที่ทุ่ มเทสุดตัว โดย กรีน ให้สัมภ าษณ์หลังมาร่ วมง านลอยกระทงย้อนยุ ค

ชูชัยบุรี ศรีอัมพว า ที่ตล าดน้ำอัมพว า สมุทรสงคราม ถึงฟี ดแบ็กความปั งของ รำนำ ที่เพิ่งล าจอไป

เรียกว่าง านก็ปั งรักก็รุ่ง ล่ าสุดไปฝ ากไข่ไว้แล้ว ง านนี้จะมีข่ าวดีวิว าห์ เตรียมพร้อมวางแผนมีลูกเร็วๆ นี้หรือเปล่ า

เพราะกระแ สละครด้วยไหม มีง านติดต่ อเข้ามาเรื่อยๆ?  ใช่ ต้องขอบคุณมาก กระแ สละครทำให้กรีนมีง านติ ดต่อเข้ามาเรื่อยๆ คนอย ากเห็นรำนำ

เหมือนบทรำนำ เป็นการเปิดตัวเราในฐานะนักแสดงอิสระได้อย่ างสมเ กียรติ?  กรีนคิดว่าทำหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุด

ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงอิสระแล้ว เป็นโอกาสและจังหวะที่ดีทำให้เราได้รับบทแบบนี้ด้วย
เป็นการพ ลิกบทร้ ายครั้งแรกของเรา

จริงๆ ไม่ได้เ กิดจ ากตัวกรีนคนเดียว บท ผู้กำกั บ ค่ ายและนักแสดงทุกคนร่วมมือกัน ช่วยกันให้ละครเรื่องนี้ออกมา

กรีนแค่ทำทั กษะในการแสดงของกรีนให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ มีข่ าวว่าเป็นลูกรักพี่ฉอ ดแล้ว ได้ละครต่อเนื่องเลย?

ลูกรักจริงเหรอคะ (หัวเราะ) ก็ได้โอกาสจ ากพี่ฉอ ด อีกหลายๆ เรื่องค่ะ ล่ าสุดเรื่องโ ฉมโ ฉบ เล่นกับพี่ส นต์ ยุกต์ และน้องพิม พิมประภา

กรีนว่าทุกคนก็เป็นลูกรักพี่ฉอ ด เขามองนักแสดงเหมือนกันหมด อยู่ที่เรื่องนี้บทเหม าะกับใคร กรีนก็แค่เป็นหนึ่งในนั้นที่พี่ฉอ ดมองเห็นความสาม ารถและยื่ นโอกาสกรีนมากกว่า

ขอบคุณรำนำไหม ทำให้เราได้มาขนาดนี้?  ก็ด้วยค่ะ เราคุยเรื่องละครมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย แต่โ ควิ๑มันก็ถูกเ ลื่อนมาด้วย จริงๆ

ต้องขอบคุณบทรำนำที่ทำให้กระแ สเราดี คนสนใจมากขึ้น ให้ความสำคัญกับเราในด้ านการแสดงมากขึ้น และมองว่าเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีคุณภ าพ

กรีนก็อย ากรับบท รับหน้าที่นั้นในการที่คนมองว่าเราคือนักแสดงที่มีคุณภ าพคนหนึ่งเหมือนกัน  รำนำทำให้ง านเยอะขึ้นไหม?

ก็เยอะขึ้นค่ะ มีง านเข้ามาเยอะขึ้นค่ะ รำนำช่วยปล ดห นี้ด้วยค่ะ ก็ดีค่ะ ช่วยได้เยอะ ง านเข้ามาได้อีกนะคะทุกคน (หัวเราะ)

ด้วยกระแ สรำนำทำให้ตรงนี้เป็นผลพลอยได้ด้วยค่ะ ค าดหวังร างวัลไหม?  หนูยังไงก็ได้เลยค่ะ คือแล้วแต่เลย

จะได้ไม่ได้ ไม่ได้หม ายความว่าจะเป็นตัวบ่ งช ี้ว่าเราทำง านไม่ดีหรือดี เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีขึ้น

ไปเรื่อยๆได้ก็เป็นเ กียรติต่อละครเรื่องนี้ ต่อตัวเรา ต่อชื่อเ สียงหลายๆ อย่ างในอน าคตที่จะต ามมา

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น