รถทห ารย างระเ บิด พลิกค ว่ำกล างถนน

รถทห ารย างระเ บิด พลิกค ว่ำกล างถนน หินคลุ กเทกระจ าดเต็มพื้น

โดยนายจิรุตม์ วิศ าลจิ ตร อธิบดีกรมการข นส่งทางบ ก (ขบ.) เปิดเ ผยกร ณีที่ น ายกรั ฐมนตรีและรมว.กล าโ หม

สั่งก ารให้นำรถทห ารมาใช้ข นส่งแทนรถบsรทุกที่ประท้ วงหยุดวิ่งหากไม่ลดร าคาน้ำมันดีเ ซลเหลือ 25 บ. ต่อลิ ตรภ ายใน 1 ธ.ค.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 พ.ย.64 รถทห าร 4 ล้ อ บsรทุกขนาดใหญ่ ย างระเ บิดwลิกค ว่ำ บริเ วณถนนพหลโยธิน

ขาเข้าช่ องทางด่วน กม.36+900 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหล วง จ.ปทุมธานี ข นหิ นคลุ กมาจาก จ.สระบุรี

เพื่อที่จะนำเข้าไปที่กรุงเ ทพมหานคร เมื่อมาถึงที่เ กิดเ หตุย างล้ อหลังเ กิดระเ บิดขึ้น ทำให้รถเ สียหลักพ ลิกค ว่ำดังกล่าวโ ชคดีที่ไม่ไปเ ฉี่ยวช นรถคั นอื่น  พลขับกล่ าว

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *