นิดค วงส ามี เจ้าของไทยรั ฐเที่ยวเมืองนอก

นิด อรพรรณ ค วงส ามีเจ้าของไทยรั ฐ เที่ยวอังกฤ ษ

หากเอ่ยชื่อ นิด อรพรรณ วัชรพล หรือที่คุ้ นเคยกันในชื่อ อรพรรณ พานท อง หลายคนต้องนึกถึงนางเอกช่ อง 7 สาวฟั นกระต่ ายที่มีภาพลักษณ์สุ ดสดใสน่ารัก

ที่เป็นทั้งนักแสดง และน างแบบถ่ายแฟชั่ นในนิ ตยส ารวั ยรุ่นที่เคยโ ด่งดังสุดๆ ในยุ ค 80
โดย นิด อรพรรณ

ได้มีผลง านการแสดงหลายเรื่อง ระหว่างปี 2526-2536 ภ าพยนตร์เรื่อง อาจ ารย์อ้วนสต ิเฟื่ อง, กุนซืออ้ วน และแสดงภ าพยนตร์วั ยรุ่นต่อมาอีกหล ายเรื่อง

โดยเรื่องที่มีชื่อเ สียงที่สุดคือ วันวานยังหวานอยู่ คู่กับอรรถพล ประเ สริฐยิ่ง และ วันนี้ยังมีเธอจ ากนั้นได้หันไปแสดงละครโทรทัศน์อีกหล ายเรื่อง

ก่อนจะผั นตัวไปอยู่เ บื้องหลัง ก่ อตั้งบริษั ทโ พลีพลั ส ผู้จั ดรายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ต่ างๆ

ในปัจจุบัน ที่หลายคนคุ้นเคยกับสโลแก น  โ พลีพลั สจั ดให้  ที่สร้ างร ายการและละครดังเข้าสู่วงการบันเทิงอย่ างต่อเนื่องมาหล ายปี

เรียกว่า โ พลิพลิ ส เป็นค่ ายผ ลิตสื่ อบันเทิงที่มีผลง านออกมาอย่ างหล ากหลาย อย่ างร ายการดังที่ยังมีให้ติดต ามกันในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นร ายการ 3 แซ บ, ด าวกระจ าย, ศึ ก 12 ร าศี, ตล าดสดพsะsาม 4 ฯลฯ หรือละครดังต่ างๆ อย่ าง ระบำด วงด าว, ด าวเปื้อนดิน, วังวารี, ยอ ดย าห ยี,

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้, นางสาวจริงใจกับนายแส นดี, ต่ างฟ้าตะวันเดียว, แsมพิศว าส, ดั่งด วงหฤทัย, เขาวานให้หนูเป็นสายลั บ, เสน่หาสัญญ าแ ค้น, น างชฎา ฯลฯ

สำหรับ  สรัย วัชรwล  ที่มีเ ชื้อนักธุsกิจของทั้งคุณพ่อ  สsาวุธ วัชsพล  และ คุณแม่  นิด-อรพsรณ วัชsพล  และยังเป็นเ ซเลบริต ี้หน้าใหม่ที่น่าจั บต ามอง

ด้วยความที่เธอเป็นแฟชั่ นนิสต้ าบวกกับการแต่งหน้าที่หลายๆ คนติดต าม ให้ทำ วีล๊ อต ถ่ ายทอ ดเรื่องร าวในชีวิ ตประจำวันให้แฟนๆ ได้ชมกัน

โดย สรัยยังบอกอีกว่าหลังจ ากที่เปิด  วีล๊ อตมาแค่เดือนเดียว ปร ากฏว่ากระแ สตอบรับดีเกินค าด เพราะมีคนติดต ามเยอะมาก

แถมตอนนี้ยังทำร ายได้แบบเป็นก อบเป็นกำอีกด้วย แต่ที่ภูมิใจไปมากกว่านั้น ก็คือการทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ

ส่วนที่หลายคนมองว่าเธอดูเป็นผู้หญิงแ รงๆ นั้น เ จ้าตัวบอกว่าไม่ขอแ ก้ตัว ให้ก าลเวลาเป็นเ ครื่องพิสู จน์ดีที่สุด

เหมือนกระแ สตอบรับจะดีมาก ก็ดีใจคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าคนจะมาต ามเยอะร วดเร็วขนาดนี้ เพราะที่สรัยทำคือคนเรียกร้ องมาเยอะ

คือเรื่องร ายได้เป็นโบนั สไป แต่หลักๆ จริงๆ อย ากทำให้คนดู แสดงว่าตอนนี้มีร ายได้เข้ามาเยอะเลย มีเข้ามาแล้วเยอะเหมือนกัน

แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นจำนว นเ งินเท่าไหร่ คุณพ่อคุณแม่ให้คำปรึ กษาอะไรบ้างเ กี่ยวกับง านที่ทำ คุณพ่อคุณแม่ก็บอกให้เราเป็นตัวเอง

ไม่ต้องไปเหมือนคนอื่น ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วปกติ คุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจ เขานั่งดูง านของเราเขาก็ภูมิใจ

อย ากจะบอกกับคนที่เขามองเราว่าเป็นผู้หญิงที่มีภ าพลักษณ์ดูแ รงๆ ยังไงบ้าง ก็ถูกต้องแล้ว เราแ รงแต่คำว่าแ รงไม่ได้แปลว่าสรัยเป็นคนไม่ดีค่ะ

แ รงไม่ได้แปลว่าไม่มีจิ ตใจ แ รงแต่ว่าข้างในอาจจะซ อฟท์ สรัยคิดว่าไม่ค วรมองคนโดยรูปลั กษณ์ภายนอก

โดยที่ไม่รู้ว่าข้างในเขาผ่ านอะไรมาบ้าง แล้วก็แ รงไม่ได้เป็นเรื่องผิ ดสำหรับใคร

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น