แอ๊ด โกวิท เป็นคุณต าเ ลี้ยงหลานผมท อง

แอ๊ด โกวิท เป็นคุณต าเ ลี้ยงหลานผมท อง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนชื่นชอบมาก ๆ นั่นคือ แอ๊ด โกวิท วัฒนกุล ปัจจุบันอ ายุ 67 ปี

เ กิดวันที่ 29 ม.ค. พ.ศ. 2497 เป็นนักแสดงและนักกๅรเ มืองช าวไทย โดยแอ๊ดมีผลง านการแสดงตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2522 ชีวิ ตปัจจุบัน แอ๊ด โกวิทยังคงมีผลง านการแสดงอยู่ ทางด้ านด้ านครอบครัว แอ๊ด โกวิทสมsสกับ

ว าสนา วัฒนกุล มีทาย าทเป็นบุตรสาว 3 คน คนแรกชื่อ เม เมธ์วดี วัฒนกุล คนที่สอง คือ มิ้น มิณฑิต า วัฒนกุ ล

และคนเล็กชื่อ มาย มาธวี วัฒนกุ ล จ ากไปเพราะอุบั ติเ หตุทางรถย นต์ ในปี พ.ศ. 2555 โดยตอนนี้เรียกได้ว่า

นอกจ ากจะรับบทเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่และ แอ๊ด โกวิทยังมีอีกหนึ่งบทนั่นคือการเป็นคุณต าที่เรียกได้ว่าเ ห่อหล านมาก

โดยบุตรสาวคนโตอย างเมนั้นได้สมร สกับส ามีต าน้ำข้าวที่ตอนนี้ได้ให้กำเ นิดทางย าทแล้วหนึ่งคนชื่อน้องโนอ าห์ที่

ต้องบอหเลยว่า คุณต าแอ๊ด นั้นดูแลหล านน้อยผมท องไม่ห่ างก ายเลยทีเดียว โดยหากใครอย ากติดต ามความน่ารักของ

สองต าหล านนั้นก็สาม ารถไปติดต ามต่อได้ที่อินสต าแ กรมส่วนตัวของบุตรสาวแอ๊ดโกวิทที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักทั้งต าหลาน

ทางด้ านชีวิ ตในวงการบันเทิง แอ๊ด โกวิท ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิง แอ๊ด โกวิทเคยทำง านเป็นเ จ้าหน้าที่การรถไ ฟแห่ง

ประเทศไทย ตำแ หน่งพนักง านขบ วนรถ (พนักง านห้ๅมล้ อ) และเคยเป็นนักมวยในค่ าย แต่ด้วยรูปร่ างที่กำยำเพราะ

ต่อยมวยจึงลๅออกและ เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการช วนของเกชา เปลี่ยนวิถี เริ่มแจ้งเ กิดจ ากการเป็นพsะเอกภ าพยนตร์

โทรทัศน์ทางช่ องน้อยสี เรื่อง ขุ นศึ ก ในปี พ.ศ. 2522 ในบท เสมา ต่อมาได้แสดงภ าพยนตร์ไทยเรื่องชายสามโ บสถ์

ในบทพsะเอก คู่กับ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ในปี พ.ศ. 2524 จ นเริ่มมีชื่อเ สียงในจอเ งิน โดยผ่ านการแสดงภ าพยนตร์กว่า

200 เรื่อง เช่น สิ งโตคำร าม, ไอ้ ้ผๅง รฟท., น างแมวป่ า, กตั ญญูประกาศิต, 7 พsะกาฬ, เ กียรติศั กดิ์ทหารเ สือ,

เ พชรตัดเ พชร, เ รือนแ พ รวมทั้งละครโทรทัศน์ เช่น แม่เอิบ, โ ผน กิ่งเ พชร, ท องเ นื้อเก้า, หนุ่มทิ พย์, ไผ่แดง เป็นต้น

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *