ไม่เคยรู้ลูกชอบคนแ ก่แบบนั้น

พ่อเ หยื่อเ สี่ยทุเรียนทอ ดเปิดใจ ไม่เคยรู้ลูกชอบคนแ ก่แบบนั้น

จ ากรณีเ หตุสล ดเ สี่ยทุเรียนทอ ดลั่ นไลนักศึ กษาสาว ล่ าสุดพ่อนักศึ กษาเปิดใจ ไม่เคยรู้ลูกชอบคนแ ก่แบบนั้น ไปรู้จักกันได้ยังไง

จ ากกรณีข่ าวเ หตุก ารณ์ เ สี่ยทุเรียนทอ ด รัวยิ ง 3 นั ด นศ.สาวปี 4 มหาลั ยดัง หลังคบหากันมาได้ประมาณ 4-5 เดือน

จ นฝ่ ายชายเริ่มรู้ว่าหญิงผู้เ สียชีวิ ตคบซ้ อนจึงได้นัดกันออกมาเพื่อเ คลียร์ปัญห า แต่ตกลงกันไม่ได้ผู้ก่ อเ หตุจึงใช้อ าวุ ธปื นดัดแปล งที่เตรียมมายิ งผู้เ สียชีวิ ตดั บภายในรถ

ขณะที่ผู้ก่ อเ หตุยืนรอม-อบตัวกับเ จ้าหน้าที่ตำร วจ ขณะนี้เ จ้าหน้าที่ พฐ. พร้อมแ พทย์และตำร วจชั้นผู้ใ หญ่เขาตร วจสอบที่เ กิดเ หตุ

และให้มู ลนิธิ ป่ อเ ต็กตึ้ งนำร่ างผู้เ สียชีวิ ตส่งสถาบันนิติเ วช พื้นที่รับผิ ดชอบขอ สภ.รัตนาธิเบศร์

ด้ านพ่อของน้องแตงกวา ผู้เ สียชีวิ ต เปิดเ ผยว่าลูกสาวเพิ่งกลับมาจ ากการเรียนที่ต่ างประเทศได้ 1 ปี แล้วไปฝึ กงานในที่ทำง าน

ที่ใกล้กับร้ านข ายทุเรียนทอ ดของผู้ต้ องหา จ นสุดท้ ายทั้งคู่ได้เจอกันและคบหากัน เรื่องนี้ตนไม่เคยรู้มาก่อนเลย ลูกสาวไม่เคยบอก

ในห้องเขาก็จะมีแต่ผู้ชาย เขาจะออกแนวห้ าว ๆ หน่อย ดูจ ากการแต่งตัวของเขาสิ เป็นไปได้ยังไงมาคบคนแบบนี้ คบคนแ ก่แบบนั้น คบได้ยังไง ไปรู้จักกันได้ยังไง พ่อผู้ต าย กล่ าว

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *