ต่ าย สายธาร ทำต ามสัญญ าพา แม่สีดา ไปทำบุ ญครบรอบ15ปี

ต่ าย สายธาร ทำต ามสัญญ าพา แม่สีดา ไปทำบุ ญครบรอบ15ปี อ๊อฟ อภิช าต

ต่ าย สายธาร นิยมก ารณ์  ทำต ามสัญญ าดูแลไม่ทอ ดทิ้ งพา  แม่สีดา พัวพิมล  ไปทำบุ ญครบรอบการจ ากไป 15 ปีของอดี ตคนรัก  อ๊อฟ อภิช าติ พัวพิมล

เ ชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับ สีดา พัวพิมล แม่ของอดี ตพsะเอกผู้ล่ วงลั บ อ๊อฟ อภิช าติ พัวพิมล ที่ได้จ ากไปอย่ างไม่มีวันห วนกลับ

ด้วยโ รคห อบหื ดและมีอาก ารเ ส้นเลือ ดหัวใ จตี บแทsกซ้ อน ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบัน แม่สีดา พัวพิมล นั้นมีชีวิ ตค่อนข้างที่จะลำบ าก

หลังจ ากเสาหลักของครอบครัวอย่ าง อ๊อฟ อภิช าติ นั้นได้จ ากไปโดย แม่สีดา พัวพิมล เองก็เปลี่ยนไปมากผ อมซู บซึ่งแต กต่ างจากภาพในจอครั้นเมื่อในอดี ต

และเป็นที่ทราบกันดีว่า ต่ าย สายธาร นิยมก ารณ์ อดี ตแฟนสาวของลูกชาย อ๊อฟ อภิช าติ นั้นยังคงแวะเ วียนไปเ ยี่ยมอยู่เสมอๆ

และเป็นคนที่คอยดูแล แม่สีดา มาตลอ ดระยะเวลาที่ อ๊อฟ อภิช าติ ได้จ าก ซึ่งต่ าย สายธาร เคยบอกไว้ว่าจะขอทำหน้าที่ลูกที่ดีแทนอดี ตแฟนหนุ่ม อ๊อฟ อภิช าติ เอง

ล่ าสุดทางด้ าน ต่ าย สายธาร ได้ออกมาโ พสต์รูปภาพพา แม่สีดา ไปทำบุ ญครบรอบ 15 ปีการจ ากไปของ อ๊อฟ อภิช าติ

พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า  สัญญ าก็คือสัญญ า สัญญ าว่ามาต้องมา  พาเเม่สีดามาทำบุ-ญครบรอบ15ปี

ของลูกชายขอน้อมนำบุ ญนี้มาฝ ากยังกัลย าณมิ ตรทุกท่ านอนุโมทนาบุ ญร่ วมกันนะคะ
วันนี้วันดีวันนี้วันพsะ

ทำบุ ญกันเ ถิดนะจ๊ะ แค่ คิดดี ทำดี จิ ตใจดี เดี๋ยวสิ่งดีๆจะต ามมาเอง

#สั จจะ วาจ า เป็นสิ่งสำคัญที่มนุ ษย์ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นสั ตว์ประเ สริฐ ควรจะมีติ ดตัวไว้

#การกระทำที่ดีมีค่ ามากกว่าคำพูด

#การกระทำเ สียงดังกว่าคำพูด

#เ ตือนตน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *