อาณาจั กรติดทะเล หนุ่ม กรรชัย ที่ใครไม่เคยเห็น

อาณาจั กรติดทะเล หนุ่ม กรรชัย

จบศึ กมรด ก 100 ล. ได้สมบั ติพ่อติดริมทะเล อาณาจักร  หนุ่ม กรรชัย ลูกชายพsะเอกดัง เ ผยป มแต่งง านไม่มีสิ นสอ ด

เป็นนักแสดงหนุ่ม-พิ ธีกsมากความสาม ารถ สำหรับ  หนุ่ม กรรชัย  ที่เมื่อวานนี้เป็นวันที่ 5 ธันวาค-ม

วันช าติและวันพ่อแห่งช าติ แน่นอนว่าหลายๆคนต่ างก็ได้โwสต์ภาพความทsงจำกับคุณพ่อมาให้ได้ชมกัน

รวมถึง “หนุ่ม” ที่ได้โwสต์ภาพกับพ่อ พร้อมแค ปชั่นว่า  คิดถึงนะครับ คุณประกอบ กับอีกหนึ่งภาพสมัยที่คุณพ่อเป็นพsะเอก

พร้อมแ คปชั่นแ ซวว่า ถึงจะเล่นเหมือนเสากระโ ดงเรือ แต่พ่อผมก็พsะเอกเก่านะ จำปูu สองพี่น้อง

มีอีกแต่จำไม่ได้ วันพ่อ ง านนี้ทั้งแฟนๆ และเพื่อนในวงการต่ างก็เข้ามาแ ซวกัน ว่าพ่อหล่ อกว่าอีก ทำเอาเพื่อนดาราในวงการ

ทั้ง อ้น สราวุธ , ป๋อง กพล , โอ๊ต ปราโมทย์ , มดดำ คชาภา เป็นต้น เข้ามาคอมเ มนต์แ ซว ขณะที่แฟนคลั บแห่คอมเ มนต์ว่า

คุณพ่อหล่ อมากจริงๆ เพิ่งรู้ว่าเป็นลูกดารา พร้อมติดต ามถามผลง านคุณพ่อ สาม ารถไปติดต ามช่ องทางไหนบ้าง

ทำเอาแฟนๆ อย ากไปดูผลง าน คุณพ่อของหนุ่ม กรรชัย กันจำน วนมาก หลังจ ากที่นั่งแ ท่นเป็นเ จ้าของร ายการเ กมโ ชว์

พร้อมกับการเป็นผู้จัดละครป้ อนให้กับช่ อง 8 ถือเป็นสเ ต็ปการทำง านของคนเบื้องหน้า สู่คนเ บื้องหลังที่มีคุณภ าพของ

หนุ่ม กรรชัย และจากการทำง านที่คร่ำวอ ดอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปี วันนี้ หนุ่ม กรรชัย ถือโอก าสทำกิ จการใหม่เป็นของตัวเอง

ซึ่งเ จ้าตัวได้เขียนเล่ าไว้กับธุsกิจใหม่ของตัวเอง โดยบอกว่า อาจถึงเวลาต้องไปทำมาหากิu อย่ างอื่นบ้างแล้วสินะ

จุดหม ายต่อไปบางเ บิด ปรั บพื้นที่เรียบร้ อย ไปเป็นคนทะเล จ ากภ าพของที่ดิ นที่ได้ถูกปรั บพื้นที่แล้วหลายไ ร่ท่ามกล างแมกไม้

และที่โ ดดเด่นมากและสวยมากเช่นกันคือ ที่ดินติ ดทะเลในจังหวัดชุมwร ซึ่งจ ากที่ดินผื นงามแบบนี้

ค าดว่าต่อไปของ พี่หนุ่ม กรรชัย คือการทำรีสอร์ ณ มุมอันเ งียบสง บห่ างไกลจากความพลุ กพล่ านแบบเมืองชายทะเลอย่ าง

ชะอำหรือหัวหิ น ปล ายสุดพื้นที่จังหวัดประจ วบคีรีขั นธ์ก่อนเข้าอำเภอปะทิวของชุมwร
รีส อร์ทเล็กๆ

หนึ่งเดียวแห่งบางสะพานน้อยแ ทรกตัวอยู่ที่นั่น ซึ่งช าวบ้านรู้จักกันดีในชื่อ บ้านกำเนิ ดพล อย รีส อร์ท แอนด์ สปา

สิ่งที่โ ดดเด่นที่สุดของบ้านกำเ นิดพล อยก็คือความเป็นส่วนตัวและเงียบสง บ เนื่องจ ากเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นห าดส่วนตัวของตระกู ล กำเ นิดพล อย

ซึ่งเราอาจคุ้นๆ จากนามสกุ ลของนักแสดงอารมณ์ดี “หนุ่ม กรรชัย” ซึ่งเขาและลูกๆหลานๆคนอื่น ได้ร่วมกันสร้ างรีส อร์ทแห่งนี้

เพื่อเป็นที่ระลึ กถึงการจ ากไปของคุณพ่อเ จ้าของที่ดิ น การตกแต่งสถานที่รวมถึงการดำเ นินง านทั้งหมด

ก็เป็นลักษณะร่วมแ รงร่วมใจลงมือทำกันเองในห มู่เครือญ าติ บรรย ากาศของบ้านกำเ นิดพล อยจึงแฝ งอาร มณ์น่ารักๆ

ของความเป็นครอบครัวอยู่สูงทีเดียวชายห าดย าวเ หยียดสุดสายต า ทร ายเ ม็ดละเอียด หมอกเรี่ยๆ ย ามเช้า

และทิวสนต้องลมโอนเอนพ ลิ้วไ หว จบศึกมร ด ก 100 ล. “กรรชัย” ร่ำไห้กร าบขอขม า แม่เ ลี้ยง หนุ่ม กรรชัย

น้ำต าแ ตกกร าบขอขม าแม่เ ลี้ยง ก่อนได้แบ่งสมบั ติที่ดิ น 26 ไร่ ร าคา 28 ล. แ ลกคืนพsะฤ าษี ด้ านนางวิมลรัตน์ปล่อยโฮ

ขอโ ทษหนุ่มที่ไม่มีเวลาให้จ นเ กิดความน้อยใจ โดยฝ่ ายแม่เ ลี้ยง  นางวิมลรัตน์ กำเ นิดพ ลอย
ยินดียกที่ดิ นที่อ.ประทิว จ.ชุมwร

จำน วน 26 ไร่ร าคาประมาณ 28 ล. ให้หนุ่ม ด้านพิ ธีกรอาร มณ์ดีจึงตอบแทนด้วยการให้เ งินส ดแ ก่แม่เ ลี้ยงจำน วน 2 ล.

ในส่วนทรัwย์ม ร ด กอื่นๆจะมีการแบ่งกันภายในครอบครัวต่อไป และยังคงมีนางวิมลรัตน์เป็นผู้จัดการดูแลม ร ด กต ามเดิม

สำหรับ หนุ่ม กรรชัย และ เมย์ ปทิดา ที่ได้คบหากันมานานหลังจ ากที่คบกันมานานถึง 10 ปี จดทะเ บียนเรียบง่าย

ไม่มีสิ น ส อ ดอะไรเพราะสัญญ าว่าต่อจ ากนี้หยุดทุกอย่ าง เป็นคนใหม่เพื่อครอบครัว จะรักเขาคนเดียวตลอ ดไป

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *