หนิง ไม่ยอมให้ใครมายุ่ งกับบุ ตร

หนิง ปณิต า ไม่ยอมให้ใครมายุ่ งกับบุ ตร

ขึ้นชื่อว่าบุ ตร คนเป็นพ่อแม่ย่อมรักและห่ วงเสมออยู่แล้ว เช่นเดียวกับดารามากฝ ีมืออย่ าง

หนิง ปณิต า ที่ก่อนหน้านี้บุ ตรสาวเพียงคนเดียวนั่นคือน้อง ณิริน  ได้มีร ายการเป็นของตัวเอง

และได้เ ชิญดาราท่านอื่นมาร่วมพูดคุย ซึ่งช่วงแรกผ ลตอบรับก็ไปด้วยดี กระทั่งมีแฟนคลั บ

บางส่วนไม่พอใจ กลับมองว่าน้องปฏิบั ติตนเกินกว่าวั ยมากไป ทั้งคำพูด รวมถึงท่าทางต่ างๆ

แน่นอนว่าหลังจ ากมีข่า วออกไป ส ามีของสาวหนิงอย่ างคุณ จิน  ถึงขนาดโ พสต์ผ่านโ ซเ ชียล

ของตัวเองว่าเตรียมตัวหาคนที่พูดไม่ดีกับน้องณิรินมาจั ดการ ส่วนผู้เป็นแม่ได้ออกมาพูดเพิ่มเติม

แม้น้องจะไม่กี่ข วบ แต่ภายนอกคล้ ายผู้ให ญ่พอสมควร ตนเองไม่สนใครจะมองน้องไม่ดี

เพราะเ ชื่อเสมอที่ผ่านมาเราสอนบุ ตรดีไม่ต่ างจ ากพ่อแม่คนอื่น น้องอาจจะดูโตกว่าคนทั่วไป

เราเ ลี้ยงแบบให้ต ามทุกที่ อย ากให้น้องเรียนรู้วิถ  ีของแม่ว่าในแต่ละวันเป็นแบบไหน ณิรินจะ

ได้เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร ช่วงที่ยังเล็กเขาค่อนข้ างติ ดเราประมาณนึง ไม่อย ากให้ไปข้างนอกเลย

รวมถึงส ามีมักจะมาน้องไปพบปะกับเพื่อน นั่นคือสาเ หตุว่าทำไมน้องถึงมีท่าทางคล้ ายกับ

คนที่โตกว่าวั ย ทุกวันนี้เขาสาม ารถช่วยเ หลือจั ดตัวเองได้หม ด ไม่ว่าจะ อาบน้ำแต่งตัว กิ นข้าว

หรือ มีน้ำใจให้กับคนรุ่นร าวคร าวเดียว เราคิดว่าการที่คนวั ยนี้พึ่งพาตนเองได้ เท่ากับช่วย

แบ่งเบาภ าระไปได้ค่อนข้ างเยอะ แฟนคลั บอาจจะค าดหวั งว่าน้องนั้นเป็นบุ ตรของดาราจะต้อง

ยิ้มแ ย้มสดใสเป็นกันเอง ซึ่งย อมรับว่าสอนเรื่องนี้มาเป็นอย่ างดี บางทีคนรอบข้ างถึงกลับชื่นชม

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *