อาต้อย เศรษฐา ทำบุ ญวันเ กิดย้อนหลังอ ายุ 77 ปี

อาต้อย เศรษฐา ทำบุ ญวันเ กิดย้อนหลังอ ายุ 77 ปี ก่อนทำคีโ มอีก 4 ครั้งสุดท้าย

ต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อนักเเสดงอาวุโ สสำหรับ  อาต้อย เศรษฐา  ทำบุ ญวันเ กิดย้อน

หลังอ ายุ 77 ปี ก่อนทำคีโ-มอีก 4 ครั้งสุดท้าย การกsณีที่ก่อนหน้านี้  อาต้อย เศรษฐา ก็ได้กลับ

เข้าโsงพย าบาลอีกครั้ง โดยทางลูกสาว  อีฟ พุ ทธิดา ระบุว่า  การเ อ็นเ ตอร์เทนพ่อ เราต้องเตรียม

ตัวมาให้พร้อม พ่อจะได้กินได้เยอะๆ และหายไวๆ ต้องให้พ่อดูดาราคนโปsด โ จวซิ งฉื อ กินเยอะๆ เดี๋ยวก็หายนะค้ าพ่อ

หลังจ ากนั้น  อาต้อย เศรษฐา  ก็ได้กลับบ้านแล้ว หลังให้คีโ ม โดย ลูกสาวแนะ ต้องส ู้ เหลือคีโ มอีก 4 ครั้ง

ซึ่งง านนี้ลูกสาวก็ได้ระบุข้อความว่า ยิ้มหน่อยยยยย ได้กลับบ้านมาเจอหล านก็จะหน้าบ าน

ประมาณนี้ฮะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ส ู้ต่อไปเหลืออีก 4ครั้ง

ต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อนักเเสดงอาวุโ สสำหรับ  อาต้อย เศรษฐา  ทำบุ ญวันเ กิดย้อน

หลังอ ายุ 77 ปี ก่อนทำคีโ มอีก 4 ครั้งสุดท้าย  โดย  ลูกสาวอาต้อย เศรษฐา  ก็ได้โ พสต์ระบุข้อความว่า

วันนี้พาคุณพ่อไปทำบุ ญวันเ กิดย้อนหลัง ไปกsาบถว ายเwลสมเ ด็จพsะธีรญ าณมุนี

(สมชาย วรช าโย) เ จ้าอาว าสวัดเทwศิรินทsาวาส หลังจ ากที่ตั้งใจจะไปแล้วคุณพ่อยังอาก าร

แ พ้ไม่ดีขึ้-น ตอนนี้ดีขึ้นแล้วสดใสพ่อที่จะไปกsาบท่าน และได้เตรียมปิ่ นโตสำรับข้าวแ ช่

โดยแม่แปดพั นบ าท ประณี ตบรรจงสวยง ามมากค่ะ พร้อมด้วยพwวงมาลั ยมะลิwวงใหญ่

ขอบพsะคุณครูตุ้ มที่บรรจงทำให้อย่ างดี ในเวลากระชั้ น และต้องขออภั ยที่ต้องขยั บวันไป

มานะคะ คุณพ่อมีความสุ ข คุณลูกก็มีความสุ ข เอาบุ ญมาฝ ากทุกท่านนะคะ

#เศรษฐาศิระฉ าย า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น