ล่ าสุด กระดุม ธนายง

ล่ าสุด กระดุม ธนายง

เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งของวงการ สำหรับ กระดุม ธนายง เคยไม่มีง าน ไม่มีตั งค์ ต กอั บจนตั ดสิ นใจถ่ายแบบโ ชว์ ร่ างกายมาแล้ว สาวคนนี้คบมา 10 กว่าปีแล้ว?

10 กว่าปีแล้ว ครับ เขาเป็นเพื่อนของเพื่อน เที่ยวอยู่ในกลุ่มด้วยกันนี่แหละ จริงๆ รู้จักกันก่อน 10 กว่าปีด้วยนะระหว่างที่เป็นเพื่อนกัน

แสดงว่าเขารู้จักเ วอร์ชั นพี่เมื่อก่อนด้วย? ชัดเจนมาก แล้วทำไม เขาถึงตัดสิ นใจเป็นแฟน? น่าจะเป็นช่วงที่ต่ างคนต่ างไม่มีใคร พออ ายุมันเริ่มเยอะ

เราก็คุยกัน มองกันแล้วก็เออคุยกันว่าเป็นแฟนกัน  จ ากเพื่อนมันเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกตอนไหน? จริงๆ

มันก็มีการมองกันอยู่แล้ว ใครขอใครเป็นแฟน?  ผมครับ  เล่นละครหลายเรื่องไหมกว่าจะได้เป็นพsะเ อก?  ผมเล่นละครช่อ ง 3 จ นหมดสัญญ า จากช่ อง 3

ด้วยความที่เราเ กเ รก็ออกจาก ช่ องไปอยู่กันตนาพักหนึ่ง เสร็จแล้วก็ออกด้วยความเ กเ รต ามประสาวั ยรุ่น จ นไปทำง านที่มีเดีย เป็นนักข่ าวภาคสน าม

โทรศัwท์เข้าช่ องคลื่ นวิ ทยุ สัมภ าษณ์คนทำง านกล างคืน มีอยู่วัน หนึ่งก่อนที่จะมาเป็นพsะเอกก็ไปหาอาปื๊ ด คุณกิ ตติ อัคsเศรณี

สมัยนั้นเป็นอัคsมีเดีย เราก็ไปธุsะ เสร็จปุ๊บก็ไปเจออาปื๊ ดนั่งอยู่ ผมก็ไปสวัสดี เขาก็มองแล้วถามว่า อย ากเล่นละครไหม เราก็

งง แต่ตอบไปว่า อย ากครับอา เป็นพsะเอกเลย เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อม ไปฟิ ตตัวเก็บตัวเลยนะ พออีกวันเราก็ไปฟิ ต ไปซ้ อมด าบ ไปเล่นยิม ต่ างๆ

ที่เขาพาไป ตอนนั้นเล่นเรื่องขุ นศึ ก คู่ ตุ๊ก วิมลเรขา ฉ ายช่ อง  บอกว่าตัวเองไม่เหม าะกับบทพsะเอก เพราะอะไร?  เพราะว่าเป็นพsะเอกอยู่เรื่องเดียว

หลังๆ มางานมันห าย สงสัย จะไม่สมwงศ์  ก็เลยมานั่งคิดว่าพsะเอกมันคงไม่เหม าะ ก็เลยพย าย ามหาตัวเอง เปลี่ยนตัวเองว่าคงจะไม่ได้พsะเอกแล้ว

ก็เลยทำให้ผั นตัวมาเป็นตัวร้ าย?  ใช่ครับ  อันนี้จริงไหม ทีมง านบอกว่าไม่คบคนใน
วงการเลย?  จริงๆ

ผมเคยแต่งง านกับคนในวงการ แล้วผมก็เ ลิก มันก็เลยเหมือนมีป ม เราก็เลยไม่อย ากยุ่ ง ซึ่งคนที่ผมเคยแต่งง านด้วยเป็นนักแสดง

แต่ไม่เอ่ยชื่อเขาดีกว่า  แต่มีอยู่พักหนึ่งที่ เราไม่เห็นหน้าบนจอทีวีเลย เ กิดอะไรขึ้น?  ผมก็งงตัวเองเหมือนกัน อยู่ๆ ก็ไม่มีง าน

ไม่มีตั งค์ ไม่มีอะไ ร มันก็เ คว้ง  เราไม่อย ากทำหรือมันไม่มีง านติ ดต่อเข้ามา?  มันมีแต่มันน้อย จ ากเมื่อ

ก่อนปีนึงหลายๆ เรื่อง เหลือปีละเรื่อง  ตอนนั้นคิดจะกลับเข้าวงการอีกก็เลยคิดจะถ่ายแบบโ ชว์ ร่ างกาย?  ใช่ เพราะมันมีอยู่ช่วงนึง

นักแสดงผู้ชายมาถ่ายเยอะมาก เราก็เลยคิดว่าจะเอาดีไหม ก็ไปคุยกับช่ างภาพกับเ จ้าของห นังสือ คุยกันว่าอย่ างนี้ดีไหม

พย าย ามฟิ ตหุ่นละนะ แต่สุดท้ายพอถึงวันถ่ายจริงๆ มันไม่กล้ า  เห็นว่าไม่คิดจะแต่งง าน?  ไม่แต่งครับ เพราะเคยแต่งไปแล้ว แล้ว

เราไม่ประส บความสำเร็จกับตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าการแต่งง านไม่จำเป็น นี่คือความคิดของผมนะ  เป็นตัว ร้ ายจ นโกอินเตอร์?

ใช่ ร ายรับดีไหม?  ตอนญี่ปุ่ นไม่ดีครับ มันได้แค่หลั กหมื่ น มัน ได้เป็นคิ ว แต่มาดีตรงที่ไปเกาหลี  ได้ค่ าตัวเท่ าไหร่?

ก็ได้ประม าณ 2 ล.กว่า เราอยู่เกาหลีจริงๆ ซ้ อมคิ วบ ู๊ประมาณ 6-7 เดือน ไป-กลับ เกือบ 2 ปี อยู่นานสุดประมาณ 15 วัน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *