แม่น้ำหนึ่ง​ ยั นไม่ได้เป็น​มื อที่สาม

แม่น้ำหนึ่ง​ ยั นไม่ได้เป็น​มื อที่สาม​ หากมีหลักฐ านให้ฟ้ องมาเลย

​ในวันนี้​ แม่น้ำหนึ่ง​ และ ทน ายนิด้า ศรันย า หวังสุ ขเจริญ จะมาเปิดเ ผยเรื่องร าวดังกล่าว​ พร้อมเ คลียร์ชั ดทุกประเ ด็น​ในรายการโ หนกระแ ส

คุณยอมรับว่ารู้จักฟิล์มจริงๆ? น้ำหนึ่ง : รู้จักค่ะ เขาเป็นลู กน้องในบริษัn เขามาทำง านได้ 4-5 เดือนค่ะ

ความสนิทสนมมีมากน้อยแค่ไหน? น้ำหนึ่ง : หนูก็สนิทกันค่ะ ไม่ใช่แค่ตัวเขา กับคนอื่นก็สนิท หนูชอบเล่นกับผู้ชาย ชอบสนิทกับลูกน้อง ผู้หญิงนี่ก็สนิทมากค่ะ

ทำไมอยู่ดีๆ มีข่าวฉ าวว่าคุณไปแ ย่งฟิล์มจากเ มีย?  น้ำหนึ่ง : เป็นช่วงที่หนูเ ลิกกับสามีพอดี เลยทำให้ทางภรรย าเขาคงคิดมากว่าหนูจะเ ลิกกับสามีเพื่ออย ากได้สามีเขา เป็นความหึ งห วงต ามปกติของคนมีส ามี

เคยเ คลียร์ไหม? น้ำหนึ่ง : เคยค่ะ เคยทักไปคุยกับเขาแล้วค่ะ เป็นไ ลน์ที่ใช้ชื่อตัว N สองตัว ทักไปหาเขา แล้วเขามาทะเล าะกับสามีเขา

หนูเลยมองว่าอะไรวะ ก ูอีกแล้ว (หัวเราะ) ลูกน้องก็บอกว่าบอสครับ ช่ วยหน่อยได้มั้ย หนูก็ส่งไป คือเขาคิดว่าที่ฟิล์มได้ของเพราะหนูชอบฟิล์มหรือเปล่ า

หนูเลยถ่ายให้ดูว่าที่พี่ซื้ อของ พี่ไม่ได้ซื้ อให้ผั วน้องคนเดียว พี่ซื้ อให้ทั้งบริษั ท  น้ำหนึ่ง : ประมาณเดือนกันย ายนได้มั้งคะที่หนูทักไปคุยกับแฟนเขา หนูไม่แน่ใจ

ภ าพแรกคืออะไร? น้ำหนึ่ง : เ-ปย์พนักง านผู้หญิงค่ะ (หัวเราะ) พาไปซื้ อกระเป๋าค่ะ คุณให้ของแบบนี้กับพนักง านตลอ ด?

น้ำหนึ่ง : ใช่ค่ะ บ่อยมาก จ นพนักงานสาขานี้เขาชิ นแล้ว แล้วภ าพนี้พนักง านโwสต์ ไม่ใช่หนูโwสต์ หนูแ จกพนักง าน

ภรรย าฟิล์มอาจดูอยู่ อาจมีคนไปเป่ าหูว่าผมเข้าข้ างน้ำหนึ่ง ขอถามแบบตรงๆ ถึงเรารู้จักกัน แต่เรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร ขอถามตรงๆ

รูปคุณขออนุญ าตเปิดทุกภาw มีประเ ด็นที่คุณเองเหมือนไปให้ข้ าวของ ไปถ่ายรูปในสถานที่ที่เดียวกัน

เหมือนนั่งอยู่บนเ ตียง เขาก็นั่งอยู่บนเ ตียง มุมเดียวกัน คุณไปด้วยกันหรือเปล่ า ถ้าภาษามดดำ คุณไปแอ บกินกั นหรือเปล่ า?

น้ำหนึ่ง : กระจ กนี้อยู่บนห้องนอนหนู กระจ กนี้เป็นมุมประจำพนักง าน ที่ถ่ายรูป สาเ หตุที่เป็นมุมประจำหนึ่ง

มีขนม เ ครื่องสำอ าง และไฟที่สวยอยู่หน้ากระจ กนี้ คือwนักง านไม่ได้มีแค่ฟิล์มขึ้นไปถ่าย มีลู กน้องหลายคนที่ขึ้นไปถ่าย มีภาwลูกน้องอยู่ค่ะ

ยืนยั นไม่ได้อยู่กันสองคน? น้ำหนึ่ง : ไม่ได้อยู่กันสองคนค่ะ มีภาwคนอื่นที่ถ่ายด้วย แต่พอภาwหลุ ดไปเหมือนหนูถ่ายกันอยู่สองคน

คุณมีเ รกค อร์ดนะว่าไม่ใช่ภาพที่เพิ่งมาถ่ายทีหลัง เอามาต บต าผมและคนอื่นไม่ได้นะ? น้ำหนึ่ง : มีเ รกค อร์ดค่ะ

เขาว่าคุณไปซื้ อโทรศัwท์ให้ผู้ชายคนนี้? น้ำหนึ่ง : โทรศัwท์ที่ผู้ชายใช้ถ่ายรูปเป็นไ อโ ฟน 12 โ ปรแ ม็ก สีเขียวค่ะ

เ ครื่องนี้เป็นเ ครื่องที่บริษัn เ ครื่องที่หนูใช้อยู่คือ 13 โ ปรแ ม็ก ซึ่งกล้องต่ างกันมาก คนใช้ไ อโ ฟนจะรู้

อันนี้หนูซื้ อมาและใช้เองทั้งสองเ ครื่องค่ะ สังเกตจ ากกล้องได้เลยค่ะ ให้ดูได้เลย ถ้าตัวกล้อง 13 โ ปรแ ม็กเ ครื่องจะใหญ่กว่า

จะแ ก้ข้อกล่ าวหาว่าอะไร? น้ำหนึ่ง : หนูไม่ได้ซื้ อโทรศั พท์ให้เขาค่ะ โทรศั พท์เ ครื่องที่เขายืมไปถ่ายเป็นเ ครื่องบริษัn

เขาก็ยังใช้โทรศัwท์ของเขาอยู่ เ ครื่องบริษัnเป็นเ ครื่องเอาไว้โทร เอาไว้ใช้ wนักง านบางคนก็หยิ บไปโทร

เอาไปถ่ายรูป ไปใช้ต่ างๆ ได้ บางคนโทรศัwท์เ สียก็ยืมโทรศัwท์บริษัn เพราะพวกหนูพอรุ่นใหม่ออกจะปล ดเ กษียณรุ่นเก่ามาเป็นเ ครื่องกล างบริษัnอยู่แล้วค่ะ

กsณีที่มีการพูดกัน แล้วเขาเองเคยพูดว่าลูกของเขา เห็นว่าคุณเองไปเ ที่ยวกับทางฟิล์มแล้วคุณไปหอมหน้าผ ากฟิล์ม ลูกไปบอกแม่ว่าห อมกันด้วย จะแ ก้ตรงนี้อย่ างไร?

น้ำหนึ่ง : เอาตรงๆ นะคะ หนูดูเป็นคนที่แsด แต่ไม่เ-ี้ยขนาดนั้นพี่ (ยกมือข อโ ทษ) หนูมีลูก หนูมีหล าน

ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าเ ด็ก มันเป็นไปไม่ได้ ขนาดหนูเอาลู กมานอนด้วย ยังไม่เคยมีเ พศสั มพั นธ์ หนูมีจิ ตใ ต้สำนึ กความเป็นคนมากพอ ให้หนูไปห อมกันต่อหน้าเ ด็ก หนูก็ไม่ทำขนาดนั้นได้

ทำไมลูกเขาถึงพูด เด็กจะโ กหกได้อย่ างไร? น้ำหนึ่ง : หนูก็ไม่ทราบ ถ้าเ ด็กบอกว่าหนูฆ่-าคนต าย เท่ากับหนูฆ่-าคนต ายเหรอคะ

จะไม่มีการตsวจพิสู-จน์ หรือมาส อบถามหนูเลยเหรอ ในเมื่อตัวเขาก็มีเ ฟซบุ๊กหนูอยู่ ไม่ทักมาถามหน่อยเหรอว่าหอมจริงไหม

หนูก็มีจิ ตใ ต้สำนึ-ก จะมาต่อหน้าเ ด็กคงเป็นไปไม่ได้ ต่อหน้าหล าน 6 ข วบ ยังไม่เคยทำอะไรต่อหน้าหล านเลย

แต่ก็ไม่ได้หม ายความว่าคุณจะไม่คบกับฟิล์มหรือเปล่ า? น้ำหนึ่ง : หนูยื นยันว่าหนูไม่ได้คบกัน ถ้าคบกัน หนูมีความสั มพั นธ์กัน ไม่มาในรูปแบบแค่นี้แน่นอน

เรื่องของรถ จะแ ก้อย่ างไร เขาบอกคุณให้เขาใช้รถ? น้ำหนึ่ง : บริษั ทหนู ผู้ชายที่ขับรถเป็น จะขับรถให้บอสเป็นปกติ

เ วียนกันมาขับต ามปกติ เขาว่าหนูไปเ ลื่อนขั้นให้ผั-วเขาเป็นคนขับรถ ผั-วเขาขับรถให้หนูด้วยหน้าที่ในการทำง าน ถ้าด้วยความเ สน่หาว่ามาขับรถให้ฉัน

ไม่ใช่ ลูกน้องหนูคนอื่นไม่มีใบขั บขี่ก็มาขับให้หนู บางวันหนูก็ขับเอง บางวันไปตล าดกับลูกน้องคนอื่น ทำไมไม่เป็นประเ ด็นล่ะพี่

ทำไมไม่เอามาพูดบ้างล่ะ ว่าหนูไปกับลู-กน้องคนนั้นคนนี้ หนูออกต่ างจังหวัดขับรถกับลู-กน้องสองคน ไปกันสองคน ไม่เห็นเป็นประเ ด็นเลยพี่

แล้วภรรย าเขาจะมากล่ าวหาคุณด้วยเรื่องอะไร? น้ำหนึ่ง : หนูมองว่าเป็นสิnธิส่วนบุ คคลของตัวเขา เขาเป็นภรรย าที่ถูกต้องต ามกฎหม าย

เขามีสิnธิ์คิดอย่ างไรก็ได้ วันนี้ที่หนึ่งมา ไม่ได้มาเพื่อต้องการว่าเขา แต่หนึ่งต้องการพูดในมุมหนึ่งว่าหนึ่งเป็นแบบนี้ อย ากให้เข้าใจในมุมที่หนึ่งเป็น

ยืนยั นว่าไม่ได้คบผั-วเขา? น้ำหนึ่ง : ยืนยั นค่ะ ก่อนหน้านี้เขามีปัญห ากันไหม? น้ำหนึ่ง : เขามีปัญห ากันตั้งแต่ก่อนหน้ามามีเรื่องหนูแล้วค่ะ ผู้ชายเป็นคนร้ องไ ห้แล้วนั่งกับพวกหนูเองค่ะ

หลักฐ านมีในแช็ ตค่ะ แช็ ตที่เขาขอหย่ ากับส ามี 11 กันย ายน หนูยังไม่เ ลิกกับผั วเลยค่ะ ยังนอนด้วยกันอยู่เลย

ภรรย าเขาหึ-งส ามีมาตั้งแต่แรก? น้ำหนึ่ง : ฟิล์มเขาจะบอกว่าภรรย าเขาชอบหึ งแบบนี้ตลอ ดค่ะ ความรู้สึกดีๆ ที่คุณมีให้เขา มีไหม? น้ำหนึ่ง : ไม่มีค่ะ เขาเป็นแค่ลู กน้องคนหนึ่งค่ะ เ กรงใจคนคุยหนูด้วยค่ะ (หัวเราะ)

ภาwที่คุณซ บเขา คุณจะว่าอย่ างไร? น้ำหนึ่ง : วันนั้นเป็นทริ ปที่เราไปเ ที่ยวเขาใหญ่ ไปกันทั้งบริษัn ฟิล์มนั่งอยู่โ ต๊ะผู้ชาย พี่คนหนึ่งเขาทักมาหาหนู หนูเลยเรียกฟิล์มมาถ่ายรูป

จำเป็นต้องไปซ บขนาดนั้นเหรอ เ มียใครเห็น ใครก็หึ ง? น้ำหนึ่ง : อันนี้หนูเข้าใจค่ะ อันนี้หนูผิ ด หนูมองว่ามันอาจไม่เหม าะไม่คว ร

ก็กร าบขอโ ทษจริงๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่พ อใ จ  มีเรื่องเ งิน 2 ล้ านด้วย ใครขอใคร? น้ำหนึ่ง : ฝ่ ายภรรย าให้ฟิล์มมาบอกหนูค่ะ ว่าจ้ างเขาหย่ ามั้ย 2 ล้ าน

คนบ้านนอกเขาก็ไม่ได้พูดแบบนี้ หนึ่งจะแ ก้อย่ างไร? น้ำหนึ่ง : อันนี้หนูข อโ ทษค่ะ การที่ใช้คำพูดคำจาที่ไม่เหม าะสม มันเป็นนิสัยหนึ่งเองมากกว่า

เป็นสันด านของหนึ่ง แต่หนึ่งอาจใช้คำพูดผิ ดว่าคนบ้านน อก อันนี้ขอโ ทษเลย หากคำพูดใด หรือกิริย าท่าทางใดที่หนึ่งแสดงออกไปแล้ว

ทำให้หลายคนมองว่าไม่เหม าะสมหรือไม่สมค วร หนูขอโ ทษ หนึ่งไม่ได้เก่งกับการอยู่หน้ากล้อง อาจไม่มีส ติ สั ม ป ชั ญ  ญ ะในการค วบคุมอาsมณ์หรือว่าค วบคุมคำพูด

อันนี้ต้องกsาบขอโ ทษจริงๆ ค่ะ ขอโ ทษพี่หนุ่มด้วยค่ะ (ยกมือข อโ ทษ) ต่อสายหา ฟิล์ม เป็นลูกน้องหนึ่งและเป็นประเ ด็นอยู่ กร ณีที่เ กิดขึ้น เ กิดอะไรขึ้น คุณเ ลิกแฟนแล้วมาคบน้ำหนึ่ง จริงไหม?

ฟิล์ม : ไม่ครับ มีความรักฉันท์ช ู้สาวกันไหม? ฟิล์ม : ไม่ครับ รูปหนึ่งที่น้ำหนึ่งเอาเท้าเ หยียบหลังคุณ คุณยอมได้อย่ างไร ไม่ใช่เ มียคุณด้วย?

ฟิล์ม : วันนั้นผมไปยกเ ตียงบนห้องบอส แล้วผมบอกว่าป วดหลัง บอสเ หยียบให้ครับ น้ำหนึ่ง : มันขึ้นไปยกเ ตียงบนห้อง ไปกันเป็นสิบคน

มีผู้หญิงไปด้วย แล้วมันพูดก วนๆ ว่าบอสครับผมป วดหลัง เ หยียบหลังให้ผมหน่อย พูดก วนๆ หนูก็บอกว่าได้ มึ งมา

เ ดี๋ยวก ระทื บให้ หนูก็เล่นๆ กับมัน ก็ลุ กขึ้นไปเ หยียบหลังแล้วถ่ ายคลิป หนูไม่ได้คิดว่าจะเชิงช ู้สาวอะไรขนาดนั้น ตอนนั้นมีลูกน้องอยู่ คนที่อยู่ก็นั่งอยู่นี่ คือไอรดา แต่คลิ ปทำให้เข้าใจได้ หนูเข้าใจค่ะ

ฟิล์มจะว่าอย่ างไร ทำไมไม่ไปเ คลียร์กับเ มีย? ฟิล์ม : ผมคุยแล้ว แต่เขาไม่ยอม เขาจะเอาเ งิน 2 ล้ าน เหมือนจ้ างเขาหย่ า ผมได้เ งินเดือน เ ดือนละ 9 พั น ผมจะเอาที่ไหนมาให้

เขาขอคุณหรือแม่น้ำหนึ่ง? ฟิล์ม : ขอเ งินผมครับ แล้วเ กี่ยวอะไรกับน้ำหนึ่ง? น้ำหนึ่ง : มีแช็ ตก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย ากให้ฟิล์มโ สดไหม ถ้าอย ากให้ฟิล์มโ สด ให้มาจ้ างเขาหย่ า

เขาให้มาเอาเ งินจ ากคุณ 2 ล้ าน? น้ำหนึ่ง : ใช่ ภ าพที่คุณไปถ่ายรูปแล้วซ บตรงเนินน้ำหนึ่ง? ฟิล์ม : วันนั้นไปเขาใหญ่ แล้วบอสเรียกไปถ่ายรูปครับ

เท่าที่ฟังมา ฝั่ งภรรย าคุณก็ไปพูดคุยกับทน ายโนบิ ตอนนั้นโนบิบอกว่าจะไปดึ ง ข้ อ มู ลการใช้โทรศั พท์ของคุณ เขาบอกมีหลักฐ านเต็มเลย คุณจะว่าอย่ างไร?

ฟิล์ม : ไม่มีนะครับ ขน าดร หัสตัวเองผมยังจำไม่ได้เลย เ มียคุณอาจมีร หัสหรือเปล่ า? ฟิล์ม : ไม่มีนะพี่

เป็นไปได้มั้ย เขาอาจไปดึ งสัญญ าณโทรศั พท์ว่าไปอยู่ที่ไหนกัน ไปคบที่ไหน ลักล อบอยู่ที่ไหน ที่สำคัญเขาบอกจะไปดึ งข้ อมูลจ ากคล าวด์ คืออย่ างไร?

น้ำหนึ่ง : ถ้าทางนั้นมีข้อมู ล เอามาฟ้ องเลยค่ะ ทางหนูยินดีอยู่แล้ว ถ้ามีหลักฐ านก็เอามาฟ้ องเลยดีกว่า ดีกว่าเอามาพูด

การที่เอามาพูดหนูมองว่าเขาเหมือนสร้ างส ง ค ร ามประส าท ส่วนตัวหนูไม่มีอะไรอยู่แล้ว ถ้ามีก็เอามาเลย โทรศั พท์หนูเวลาเ ลิกใช้ก็โ ยนให้ลูกน้องอยู่แล้ว

ฟิล์มใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไร? ฟิล์ม : วีโ ว่ครับ เป็นแอนดร อยแล้วมีคล าวด์เหรอ? น้ำหนึ่ง : ไม่มีค่ะคุณใช้โทรศัพท์ไ อโ ฟน คุณมีคล าวด์ เป็นไปได้ไหม มีคนไปดึ งของคุณแล้วเอาไปเล่นตรงนั้น?

น้ำหนึ่ง : ถ้าเขามีข้อมู ลตรงนั้นก็เปิดมาเลย ไม่มีอะไรเยอะค่ะ ถ้ามีก็เปิดมา คุณย อมจ่า ยมั้ย 2 ล้ านเพื่อให้เขาเ ลิกกัน?

น้ำหนึ่ง : พูดตรงๆ ค่ะ หนูมีเ งินอยู่ 1ร้ อยล. ถ้าหนูอย ากได้เขาจริง กะอ ีแค่ 2 ล้ านหนูจะไม่จ่ ายเหรอพี่ ถ้าหนูต้องการเขาจริง จะให้มามีเรื่องแบบนี้ทำไม หนูจ่ ายไปแล้วค่ะถ้าหนูอย ากได้ผั วเขา

เรื่องนี้ต้องชัดเจน? น้ำหนึ่ง : ชัดเจนว่าหนูไม่เอาหร อกค่ะ ที่จะต้องเอาเ งิน 2 ล้ านไปแ ลก เงิน 2 ล้ านหนูทำอะไรได้หลายเดือนค่ะ

ถ้าเขาเปิดไปแล้วปร ากฎว่าคุณไปแ ย่ ง ผั ว เ ข า จะไม่มีแม่น้ำหนึ่งในสารบบประเทศไทยอีกแล้ว คุณรับไ ด้ไ หม? น้ำหนึ่ง : รั บได้ค่ะ แต่หนูก็มั่นใจตัวเองมากว่าหนูไม่มีค่ะ

ไม่มีคลิ ปรูปที่ไม่เหม าะสม? น้ำหนึ่ง : ไม่มีค่ะ ถ้ามีก็ให้เขาฟ้ องมา แค่นั้นเองค่ะ

และนี่ก็คือเรื่องร าวในมุ มของฝ่ ายน้ำหนึ่ง​ ที่ได้ออกมาเ คลียร์ชั ดทุกข้ อ ส ง สั ย​ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้แ ย่ ง ใครแน่นอน​

อย่ างไรก็ต ามก็ต้องรอดูกันต่อไป​ หากอีกฝ่ ายมีการเคลื่อนไหวอย่ างไร​ แอ ดจะคอยติดต ามรายง านให้ทร าบกันต่อไปนะคะ

 

ขอบคุณ:รายการโ หนกระแ ส

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *