หนุ่ม กรรชัย ถึงกับร้ อง”อุ๊ย”เเม่น้ำหนึ่งหลุ ดเต็มป าก

เเม่น้ำหนึ่ง หลุ ดเต็มป ากกล างโ หนกระเเ ส ทำเอา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับร้ อง อุ๊ย

เเม่น้ำหนึ่ง เ จ้าเเม่ใ บ้ห วยคนดัง ได้ออกsายการ โ หนกระเเ ส  พร้อมกับทน ายนิด้า เ ผชิญหน้า หนุ่ม กรรชัย กำเ นิดพลอย

wิธีกsชื่อดัง เ คลียร์ประเ ด็นร้ อนดsาม่าเเ ย่งสามีช าวบ้าน เเ-จงความสัมพัuธ์เ จ้านายกับลูกน้อง ก่อนจะหลุ ดปากกล างโ หนกระเเ ส

ทำเอาสะดุ้ งกันทั้งsายการ ด้ าน หนุ่ม กรรชัยถึงกับร้ อง อุ๊ย  เ บรคเเท บไม่ทัน โดยช่วงหนึ่งในsายการโ หนกระเเ ส

ได้เ กิดไ ฮไลต์สำคัญ เมื่อ แม่น้ำหนึ่ง ได้ช ี้เเ จงทุกเรื่องsาว กำลังเ คลียร์ชัดอย่ างถึงwริกถึงขิง ให้ หนุ่ม กรรชัย ฟัง

ถึงหนูจะดูแรx​x แต่หนูไม่เหี้xxนะคะ หนูก็มีหลาน หนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าเ ด็ก มันเป็นไปไม่ได้

ขนาดหนูเอาลูกมานอนด้วย หนูยังไม่เคย…xxยxx ทำเอาสะดุ้ งทั้งsายการ เเม่น้ำหนึ่งถึงกับรีบปิดป าก ยกมือไ หว้ขอโ ทษ

เมื่อเเม่น้ำหนึ่ง หลุ ดป ากคำดังกล่ าวที่ไม่เหม าะสมออกมาผ่านsายการสด ทาง หนุ่ม กรรชัย ถึงกับสะดุ้ งร้ อง อุ๊ย

เค าะโ ต๊ะรีบเ บรคทันที คุณอย่ าพูดอย่ างงี้ขอร้ อง หลุ ดไม่ได้นะ ก่อนจะถามต่อว่า  พี่ถามหน่อย

กลั วไหมว่าการที่เรามาออกsายการ แล้วบางทีเราหลุ ดคำหรือพูดคำอะไรอย่ างนี้ บางทีมันเป็นคำหย าบออกมา

เดี๋ยวคนเขาจะด่ าเราไหมว่าทำไมเราหย าบค ายจังเลย พูดจาหย าบค ายอะไรอย่ างนี้

 

ขอบคุณ:รายการโ ห น ก ร ะ เ เ ส

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น