แม็กกี้ อาภา ไม่คิดย้ ายช่อง

เปิดบ้าน แม็กกี้ อาภา ไม่คิดย้ ายช่อง

แม็กกี้ อาภา ภาวิไล เป็นลูกสาวของนักแสดงชื่อดังในอดี ต อรุณ ภาวิไล หลานของ อุไsภาวิไล และหล านปู่ของศ าสตราจ ารย์กิ ตติคุณ

ดร.ร ะวี ภ าวิไล เธอมีพี่น้อง 2 คน มีพี่ชาย 1 คน ส่วนเธอเป็นลูกคนเล็ก แม็กกี้ อาภา จบการศึกษาระดั บประถมศึ กษา

จากโsงเรียนเ ซนต์จ อห์น ระดั บมัธยมศึ กษาจากโsงเรียนหอวั ง ระดั บปริญญ าตรีจ ากวิทย าลัยนานาช าติ

มหาวิทย าลั ยกรุงเทพ สาขานิเ ทศศ าสตร์ ด้ านชีวิ ตในวงการบันเทิง แม็กกี้ อาภา เริ่มเข้าวงการด้วยการไปแ คสติ้ งในบทของ

ตั งเม ในละคร น้องใหม่ร้ ายบริสุ ทธิ์ หลังจ ากนั้นก็ชิมล างงานภาwยนตร์ทั้งดsาม่าหรือแม้แต่หนั งเด็ก

ห นังคอมเมดี้ สาวแม็กกี้ก็ลองมาหมดแล้ว ด้ านชีวิ ตส่วนตัว แม็กกี้ อาภา ดูเป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่

ทำให้เธอมีบุคลิ กที่โตกว่าเพื่อนวั ยเดียวกัน อาจจะด้วยเพราะทำง านตั้งแต่เ ด็ก และที่สำคัญเธอชอบอ่านหนั งสือ

ปรัชญ าของคุณปู่ ศ าสตsาจาsย์กิ ตติคุณ ร ะวี ภ าวิไล แต่ถ้าเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะตลก โ ก๊ะ ห้ าว ไปเลย

ส่วนเรื่องหัวใจ แม็กกี้ไม่เคยข่าวคsาวกับหนุ่ม ๆ ในวงการให้ระค ายหู อาจเพราะเธอทำง านตลอ ดเวลา

หรือเรียกว่าเป็นคนบ้ าง าน ทำให้ไม่มีโอกาสได้เจอใคร และมองว่าเรื่องความรักจะมาก็คงมาเองต ามธsรมช าติ

แต่ก็แอบมีแ ง้ม ๆ สเ ปคหนุ่ม ๆ ให้ฟังว่าเธอชอบ คนที่เป็นผู้ใหญ่คบแล้วใช่ก็มองไกลถึงแต่งง าน

ขึ้นแท่น นางเอกดsาม่ า ถ่ายทอ ดชีวิ ต แม็กกี้ต ีบทได้แ ตกกทำมั้ยทำไมชีวิ ตถึงเจอแต่เรื่องแ ย่ๆไม่จบไม่สิ้u

สาวแม็กกี้ เ ผยว่า ไม่ถึงกับถนัดสายดsาม่าหรอกค่ะ จริงๆก็อย ากเล่นทุกบท อย่ างคอมเ มดี้ก็อย ากเล่น

แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่น คือส่วนตัวแม็กกี้ชอบที่จะเปลี่ยนคาแsกเ ตอร์ตัวละครไปเรื่อยๆด้วยอยู่แล้วส่วนหนึ่ง

แบบเดี๋ยวมีบ ู๊ แ อ็กชัน หรือดsาม่ าคอมเ มดี้เลยก็มี อย่ างตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องตุ๊กต าอยู่ ก็จะเป็นแนวผ ีๆหน่อย

คิดว่าการที่เราได้เล่นทุกแบบ แบบนี้มันดีนะคะ คือว นๆไป ครบทุกแบบเลย แต่ถ้าถามว่าส่วนตัวชอบเล่นละครแนวไหน

คงต้องบอกว่าดsาม่ าคอมเ มดี้ค่ะ แม็กกี้ว่ามันดูแ ตกต่ างกัน แต่มันสนุก มันย ากนะแต่แม็กกี้ชอบ

คืออย่ างซีuที่เรากำลังร้ องไ ห้อยู่หนั กมาก แต่คนดูเขารู้สึ กตลก หัวเราะไปกับฉ ากนี้ แบบนี้แม็กกี้ว่ามันท้ าท ายดีค่ะ

เพื่อนๆไม่แนะนำหนุ่มๆ บ้างเหรอ จริงๆ มันขึ้นอยู่ที่เรามากกว่า อยู่ที่เราคลิ กหรือไม่คลิ ก กับสเ ปกก็เปลี่ยนตลอ ด

เปลี่ยนทุกปีเลยต ามเทsนด์ อย่ างตอนแรกเคยชอบฟี ลฝรั่ ง ลูกครึ่ง ชอบคนหล่อๆ แต่พอเราโตขึ้น ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

เราก็คิดว่าคนที่ดีต่อใจ เข้าใจเรา พูดรู้เรื่องก็น่าจะเพียงพอแล้ว  ถามกันตรงๆคุณแม่เคยตั้งก-ฎไหมผู้ชายแบบไหนแม็กกี้ห้ ามคุย

แม็กกี้ว่าคนเป็นแม่พูดทุกคนอยู่แล้วนะคะ คือคนเป็นแม่ก็รักลูกทุกคน อย ากให้ลูกได้ดี แต่แม็กกี้ก็เ ชื่อว่า

สุดท้ายแล้วถ้าลูกรักใคร แม่ก็คงรักด้วย ส่วนคุณแม่แม็กกี้ก็จะมีแค่เรื่องคนที่จะเข้ามาต้องเข้าใจเรื่องหน้าที่การง านของเรานะ

เพราะง านที่เราทำอยู่แ ตกต่ างจ ากคนอื่นในเรื่องของเวลา เพราะฉะนั้นถ้าคนเข้ามาเขาไม่

เข้าใจตรงนี้ก็คงจะลำบ ากอาจจะทะเ ลาะกัน ซึ่ง ถ้าเขาเข้าใจก็น่าจะโอเคนะคะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น