“เคลลี่” อย ากมีทาย าทแต่ไม่ได้เป็นดั่งหวั ง

บ้าน เคลลี่ หนุ่มโสดวั ย 50

เป็นอีกหนึ่งพsะเอกหนุ่มหล่ อตลอ ดกาลจริงๆ สำหรับ เคลลี่ ธนะพัฒน์ ปัจจุบันถึงแม้จะอ ายุเข้าวั ยเ ลข 5 แล้วแต่ก าลเวลา

ทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆ นอกจ ากนี้หน้าต าอ่อนเย าว์แล้ว ชีวิ ตรักที่ผ่านมาก็ไม่ธsรมดาเพราะ

คบหาแต่ดารานางเอกสาวรุ่นน้อง หลังจ ากที่เพิ่งประก าศแ ยกทางกับภรรย าร่วมช่อง  นาย ชนุชตรา สุ ขสันต์

ที่ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นความรักที่มีความหม าย มากสำหรับ  เคลลี่ ธนะพัฒน์ นอกจาก

จะเคยแต่งง านร่วมเรียงเ คียงหม อนกันแล้ว ยังมีเ รือนห อที่ทั้งคู่สร้ างไว้อยู่ด้วยกัน แต่ถึงอย่ างนั้น

หนุ่ม เคลลี่ ธนะพัฒน์  เมื่อแ ยกทางก็เคาsพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ าย ข นข้าวของกลับมาอยู่บ้ าน

ครองตัวโสดอีกครั้งในวั ย 50 ปี โดยความรักที่ผ่านมาระหว่าง เคลลี่ ธนะพัฒน์  และ นาย ชนุชตรา

สุ ขสันต์  ทั้งคู่หากันมา 3 ปี และใช้ชีวิ ตร่วมกันหลังแต่งอีก 2 ปี โดยก่อนหน้านี้  เคลลี่ ธนะพัฒน์ ก็เคยออกมา

เปิดใจว่าอย ากจะมีทาย าทภายในปี 64 แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นดั่งหวัง จ นเมื่อช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564

เคลลี่ ธนะพัฒน์ ก็ตั้งโต๊ะแ ถลงประกาศปิดฉ ากรักกับอดี ตภรรย า นาย ชนุชตรา สุ ขสันต์ โดย เคลลี่ ธนะพัฒน์

เ ผยว่า ลายๆ คนถามก็เป็นเรื่องจริงครับ เราแ ยกทางกัน ห่างกันมา 3 เดือนแล้ว ระหว่างนี้พย าย ามปรั บจู นแ ก้ปัญห า

แต่วันหนึ่งก็ตัดสินใจ แล้วว่าต้องแ ยกทางกัน ช่วงระยะเวลาที่คบกันรวมแต่งก็ประมาณ 5 ปี แต่พอได้ใช้ชีวิ ต

อยู่ด้วยกันมันมีเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน และ หลายๆ อย่ างเราพย าย ามปรั บกันแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ

เลยตกลงกันว่าคงถึงเวลาแล้วที่เราต้องถ อยออกมา ณ วันนี้ได้ตัดสินใจว่าเราแ ยกทางแล้ว
อยู่แบบเป็นพี่น้องดีกว่า

ในวันที่เรายังพูดคุยกัน ส่วนตัวผมเองเป็นคนแ ยกออกมาเองครับ ตัวบ้านนั้นเป็นของน้องอยู่แล้ว

อีกอย่ างเราเป็นผู้ชาย ก็แค่ข-นของเราออกมาครับ เราเพิ่งย้ ายออกมา ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย

การแต่งง านคือเราตั้งใจมาก อย ากมีครอบครัว ถึงแม้เราจะไม่ได้จ ดทะเ บียน แต่ก็ไม่เ สียดายเวลาที่ผ่านเลยครับ

กับน้องนายก็เป็นห่ วงเป็นใยตลอ ด ถึงไม่ได้คุยกับตัวน้องเองโดยตรงเพราะน้องก็ทำง านห นัก ก็ได้มีโอกาสพูด

คุยผ่านคุณแม่ของน้องรับ ทั้งนี้ที่ผมออกมาช ี้แจง อย่ าไปคิดว่าคนสองคนที่ต้องมาแ ยกทางกันมันเป็นเรื่องน่าสนใจ

ไม่อย ากให้มองเราไม่ตรงต ามความจริง เพราะมันกsะnบทั้งสองฝ่ ายครับ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น