‘วั ยไม่ถึงสิบข วบ’ ต้องเป็นเสาหลักของบ้ าน

วั ยไม่ถึงสิบข วบ ต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้ าน

สำหรับน้อง ต๋อง หรือ ด.ช.จาฏุพัจน์ เขาอยู่ในวั ยไม่ถึงสิบข วบ แต่ต้องกลายเป็นเสาหลัก


หาเ ลี้ยงคนในครอบครัว ทางพ่อแม่นั้นแย กทางไป ตั้งแต่น้องยังเล็ก ทำให้ทุกวันนี้เขา

เติบโตมากับคุณย่ า ส่วนทว ดจ ากไปได้สั กพักแล้ว หลังเลิกเรียนต๋องจะปั่ นสามล้อ

นำผักกับของกิน แข วนไว้ข้างๆจักรย าน น้องเป็นคนพูดไม่เก่ง มีเพียงแค่รอยยิ้ม หากใคร

ถามก็จะตอบสั้นๆ ไม่เคยเหนื่ อ ยเลยสั กครั้ง เพราะต้องหาทุuเพื่อไปโsงเรียน และนำ

มาจุuเ จือทุกคน ต๋องจะคอยปั่uรถคันเก่า นำพื ชผักสวนครัวที่ย่ าทำแปล งไว้ต ามบริเ วณ

บ้าน ใส่ถุ ง และออกไปจำหน่-ายที่ตล าดระโนด ซึ่งอยู่ห่างจ ากบ้านประมาณหนึ่งกิโ-ล

น้องทำแบบนี้ทุกวันมานานหลายเดือนแล้ว แม้จะได้ไม่มากนัก เพราะน้องจำหน่-ายแค่

ถุ งละไม่เท่าไหร่นั้นเอง ช าวบ้านในระแ-วกใกล้เคียงต่ างช่วยกันอุ ดหนุ น เพราะเห็นว่าน้อง

เป็นคนดี และขยัน อีกทั้งบางคนเห็นใจให้ทุuเพิ่มอีกด้วย น้องมีความกตั ญญู นึกถึง

ผู้อื่นเสมอ ความน่ารักของต๋องนั้น ทำให้ผู้คนต่ างเอuดูเป็นอย่ างมาก ด้ านคุณย่ าบอกน้อง

เริ่มหาทุuเอง ตั้งแต่ประถ มสอง เนื่องจ ากคุณทว ดชายไม่สบ าย ถึงขนาดไม่สามาsถขยั บ

ตัวเองได้ ซึ่งตนเองก็สุ-ขภาพไม่ค่อยดีเช่นกัน นั่นคือสาเห ตุว่าทำไมน้องต๋องถึงไม่เหมือน

กับคนอื่น เขาต้องตื่นเช้ามากเพื่อจะได้หาทุu รวมทั้งเสาร์อาทิตย์ น้องเคยเห็นแม่แค่ครั้งเดียว

ซึ่งมาเ ยี่ยมแล้วก็จ ากไป น้องต๋องมีเอ กลักษณ์คือจะทำผมจุ-ก

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น