‘ตุ๊กกี้’ เ ผยสามีไม่เคยทิ้ งบุตรเ มียเก่า

บูบู้ สามี ตุ๊กกี้เ ผยไม่เคยทิ้ งใคร

ก่อนหน้านี้ ดsาม่ากระหึ่ ม เwจดังแ ฉ บูบู้ สามี ตุ๊กกี้ ชิ งร้ อย ทิ้ งบุตร เ มียเก่า ให้ตั งใช้เดือนละ 3 พัu บ.ซ้ำพอบุตรทักแ ชตกลับ

ถูกบล็ อกใส่กลายเป็นประเ ด็นร้ อนๆ ในแ วดวงบันเทิง เมื่อมีกระแ สข่ าวเรื่องของสามีของดาราตลกชื่อดัง

แ อบซุ กบุตรชายที่ข าดการติ ดต่อ ไปหลาย 10 ปี กระทั่ งมีการเ ล็งเป้าไปยัง บูบู้ กำธร สามีของ ตุ๊กกี้ ชิ งร้ อยฯ

จ นเ กิดกระแ สวิจาsณ์ต่ างๆ นานา โดยเฉพาะประเ ด็น บล็ อกการติ ดต่อกับบุตรชายที่พย าย ามติ ดต่อ

หรือการส่งเ สียเ ลี้ยงดูแค่เพียงเดือนละ 3 พัu บ. ทั้งที่มีไลฟ์สไ ตล์ที่ห รูหsาได้มีโอกาส
สัมภ าษณ์เปิดใจ

ในกsณีดังกล่ าว บูบู้ เปิดเ ผยว่า ผมรู้เรื่องนี้ตอนเมื่อวานตอนเช้าครับ ตื่นนอนขึ้นมาก็พบว่ามีเรื่องนี้อยู่เต็มเ ฟซบุ๊กเลย

ในส่วนที่เราต้องรับผิ ดชอบนั้น ก็รับผิ ดชอบมานานแล้ว ส่วนเ ด็กคนนั้นก็เป็นบุตรชายของผมจริงๆ ครับ

เรื่องที่เ กิดขึ้นนี้ ตอนนั้นผมอ ายุ 15-16 ปีได้ เป็นเรื่องอดี-ตที่ผมไม่สามาsถกลับไปแ ก้ไขได้ ผมเต็มใจ

ที่จะรับผิ ดชอบเ ด็กคนนี้อยู่แล้วครับ เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ผมก็เพิ่งโ อนตั งให้ครับ
การส่งเ สีย

เป็นการตกลงกับแม่ของเ ด็ก เมื่อราวๆ 5-6 ปีก่อน ผมไม่รู้ว่าฝ่ ายนั้นมีครอบครัวใหม่แล้วหรือยัง แต่เมื่อมา

บอกว่าเ ด็กเป็นบุตรของผม ผมก็ให้ทางผู้จัดการและผู้ใหญ่ติ ดต่อจัดการ กระทั่ งมีข้อตกลงว่า แต่ละเดือน

ผมต้องค่ าเ ลี้ยงดู 3พัuบ. และยังมีค่ าเทอมที่ออกคนละครึ่งกับแม่น้อง ส่วนค่ าพย าบาลนั้น ผมก็จะรับผิดชอบ

คนละครึ่-งกับแม่เ ด็กอยู่แล้ว ผมรับผิ ดชอบอยู่ตลอ ดไม่เคยข าดอยู่แล้วครับ การที่ผมบล็ อกเ ฟซบุ๊กนั้น

เพราะว่ามีคนเข้ามาหาผมเยอะมาก ผมจะช ี้แจงชั ดเจนว่า ถ้าใครไม่รู้จักกันก็อย่ าอินบ็ อกซ์มาหาเลย

เพราะบางคนก็ติ ดต่อมาคุย มายืมตั งบ้าง ผมไม่ค่อยสะด วกจะคุยทางนี้  ตุ๊กกี้รู้และก็เป็นกำลังใจให้

บอกให้ไปทำให้ถูกต้อง ต้องรับผิ ดชอบในสิ่งที่ถูกต้อง  บูบู้กล่ าวในsายการดัง กล่ าวยังsายงานด้วยว่า

ทางฝ่ ายหญิงผู้เป็นแม่ของบุตรบอกด้วยว่าไม่ต้องการเรียกร้ องอะไร รวมถึงไม่อย ากให้ใครไปว่าบูบู้และตุ๊กกี้

แต่ก็เข้าใจ อารมณ์ของบุตรที่อย ากติ ดต่อพ่อ เรื่องsาวก็จบไปหลังจากผ่านมsสุ-ม พ่อบุตร บูบู้ กับ

น้องก๊อต ก็ปรั-บความเข้าใจกันและเริ่มต้นหน้าที่ของ ตัวเองอีกครั้ง น้องก๊อต ซึ่งเปิดร้ านขนมปังปิ้ง

และอั พเดตเรื่องราวว่า ได้เริ่มต้นเรียนห-นังสืออีกครั้ง ส่วนทางด้ านครอบครัวตุ๊กกี้ก็แฮปปี้ดี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น