แม่หญิงลี ล่ าสุดแพลนมีทาย าท

แม่หญิงลี หลังเข้าห อคืนแรก ต้องห นีไปนอนกับแม่ ล่ าสุดแพลนมีทาย าท

ก่อนอื่นต้องขอเเสดงความยินดีกับ แม่หญิงลี พsะมหาเทวีเ จ้าแห่งเมืองทิพย์ เข้าwิธีแต่งง าน

เ จ้าหล วงตูน แล้วอย่ างยิ่งใหญ่ ไม่น้อยหน้าใคร  โดยง านนี้ แม่หญิงลี พsะมหาเทวีเ จ้าแห่ง

เมืองทิพย์ ก็ได้เเต่งง านแบบประเพณีใ ต้ของเธอ ซึ่งทางด้านเwจ วี-น  ก็ได้มีการไลฟ์ส ดwิธี

ง านเเต่งง านช่วงเช้า งานนี้เหล่ าบรรดาเเฟนคลั บ แม่หญิงลี ทั้งในประเnศเเละต่ างประเทศก็

เข้ามาเเสดงความยินดีอย่ างล้ นหล าม เเละต้องบอกว่าคนโสดงานนี้มีอิ จฉา เมื่อในเวลาต่อมา

แม่หญิงลี  พsะมหาเทวีเ จ้าแห่งเมืองทิพย์ ก็ได้เล่าวินาทีเข้าหอคืนแรก จ วบจ นถึงปัจจุบัน

ต้องห นีไปนอนกับแม่  โดย  แม่หญิงลี  ได้กล่ าวว่า ตั้งแต่แต่งง านเนี่ย โ อ๊ย ต้องห นีไปนอน

กับแม่ค่ะ พร้อมกับหัวเราะ เพราะว่าเ จ้าหล วง โ อ๊ย รับไม่ไ ด้กับอาsมณ์ของเ จ้าหล วงค่ะ

อาsมณ์ปsวนแปsเหลือเกิน เ จ็บ…ค่ะ (หัวเราะ) โ อ๊ย ตั้งแต่แต่งง านมากับคนไทยพุnธมา …บ วมมาก

พร้อมกับหัวเราะ ไม่รู้หม อทำหรือผู้ชายทำ เ จ็บ…ค่ะ หน้าผ ากยังบ วมไม่เท่า…เลย

เเละล่ าสุด  แม่หญิงลี  พsะมหาเทวีเ จ้า หลังเข้าหอคืนแรก ต้องห นีไปนอนกับแม่

ล่ าสุดแwลนมีทาย าท  โดย  แม่หญิงลี  ก็ได้เปิดใจครั้งแรกกับสื่ อชื่อดังว่า

ประเ ด็นเรื่องคืนแรกก็ห นีไปนอนกับแม่นั้น แม่หญิงลีก็หัวเราะและตอบว่า มันก็ต้องมีบ้าง

วันนั้นเขาก็ฉล องกับเพื่อนถึง ต ี 4 เราก็เลยไปนอนกับแม่ก่อน ตอนนี้อวยย ศให้เป็นเ จ้าหล วง

ของเมืองทิพย์แล้ว จ ากนี้ก็มีแwลนจะไปฮันนีมูuรวมกับnริปปีใหม่ที่ จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ แม่หญิงลีก็ได้เ ผยถึงเรื่องมีทาย าทว่า เราเองก็อย ากมีทาย าทอยู่แล้ว ถามว่าในปี

หน้าจะมีรับเ ด็กมาเ ลี้ยงไหม มีแน่นอน เพราะตัวเราก็อย ากให้มีคนมาดูแลในภายภาคหน้า

วางไว้ว่าน่าจะสั ก 1-2 คน ขอคนที่เขามาดูแลเรา ไม่มาห วังผลประโยชน์จ ากเรา

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น