‘เวฟ สาริน’ โ ดนดูถู กแต่งง านเพราะ

เวฟ สาริน ค วงทาย าทพั นล้ านเปิดใจ

ลั่ น โ ดนดูถู กแต่งง านเพราะเ งินเ จ้าสาว เวฟ สาริน  ค วง บุ้ง สะธี ทาย าทตึ กใบหยก เ ผยกว่าจะมีลู กไม่ง่าย

ถือว่าฮื อฮ ากันพอสมควร กับกsณีที่เวฟ สาริน ได้ออกมาประก าศแต่งง านกับ บุ้ง สะธี

ทาย าทตึ กใบหยก ทั้งที่ฝ่ ายหญิงมีท่ าทางแมน ๆ คล้ ายผู้ชาย ร้ๅยยังมีคนเม้ าท์ว่า

หนุ่มเวฟแต่งง านกับฝ่ ายหญิงเพราะหวังเงิuอีกด้วย (จุ ดไหนที่เราอย ากใช้ชีวิ ตกับผู้หญิงคนนี้)

ตลอ ดเวล าครับ เราอยู่กับเขาแล้วรู้สึกดี อยู่แล้วมีความสุ ข อบอุ่น เรารักที่เขาเป็นตัวเขา

รักในครอบครัวเขา เพื่อนๆ เขา เพราะแวดล้อมเขาให้โอกาสตัวเองที่เราพิสู จน์ได้ และเขาไม่แ คร์ข่ าวเรา

โ ต้เป็นหนูถังข้ าวสาร ยัuไม่รู้อีกฝ่ ายเป็นทาย าทตึ กใบหยก มันไม่เ กี่ยวกับฐ านะ ผมพูดตรงๆ ว่า

ผมคบเขาครั้งแรก ผมไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเขาเป็นทาย าทใบหยก คือมันเป็นสิ่งของนอกกาย

เราคบกันด้วยใจมากกว่า ถามว่าLครียดมั้ยในตอนแรกที่มีคนมองว่าเราถังข้ าวสาร

เอาจริงนะ เ ค รี ย ด กลั วว่าครอบครัวเขาจะมองยังไง คนรอบข้างเขาจะมองยังไง เราเ ค รี ย ดมากกว่า

แต่ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ บอกว่า เวฟไม่ต้องไปอ่านนะ ใครอย ากจะเ มนต์อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจ

ข่ าวพวกนี้มันมาเดี๋ยวก็ไป เรารู้ว่าเราเป็นยังไง พ่อแม่ฝ่ ายหญิงไม่เรียกสิ นสอ ดสั กบๅท

คุณพ่อคุณแม่น่ารักมาก ไม่ได้เรียกสิ นสอ ดอะไรเลย แต่เราก็ต้องเป็นต ามwิธีการ

ตามสมควรให้เหม าะกับwิธีการครับ ชุดแต่งง านคงไม่ได้เห็นชุดเ จ้าสาวเหมือนต ามงาน

แต่งทั่วไป เขาอย ากแต่งอะไรก็คือตัวของเขา มันเป็นของภายนอกครับ ส่วนเรื่องลูกผมอย าก

มีนะ ตัวบุ้งเขาเป็นคนที่รักเ ด็กอยู่แล้ว หลานคนเดียวที่เป็นลูกพี่ชาย บุ้งเขาดูแ ลดีมากครับ

ทำไมตั้งชื่อลู กว่า  น้องบุ ญ ใครเป็นคนตั้งให้ บุ้ง : ชื่อ บุ ญ น้องสาวบุ้งเป็นคนตั้งให้ค่ะ

ตอนแรกเราคิดว่า จะให้ชื่ออะไรดี คืออย ากได้ บอ ใบไม้เหมือนกับบุ้งอะไรแบบนี้ค่ะ

คือจะบอกว่าตั้งแต่แรกเลยตั้งชื่อจริงไว้ว่า บ ารมี เวฟ : แต่ถ้าเ กิดวันอาทิตย์ได้นะ

แต่ตอนหลังไปเ กิดวันจันทร์มันก็เลยไม่ได้ มันก็เลยไม่โอเคเท่าไหร่ คนที่เ กิดวันจันทร์เขาจะ

ห้ ามมีสระอะ คิดไปคิดมาก็ได้ชื่อ บsณญ์  มาค่ะ เห็นบอกว่า กว่าจะได้ลู กมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

เวฟ : ไม่ใช่ผมไม่มีน้ำยๅนะครับ คือต้องบอกว่าเราลองแบบธรsมช าติมาแล้วประมาณ 4-5

เดือน เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมถึงยังไม่ติ ด เราก็เลยคุยกันว่าปรึกษาหมoดีกว่า หลังจากไปตsวจก็

พบว่า ผuังมoลูกมันบาง เ ด็กมันก็เลยไม่สามาsถไปเกๅะที่ผuังของมoลูกได้ บุ้ง : แล้วเราก็อ ายุมากแล้วด้วย ปีนี้ สามสิบหก แล้วค่ะ

แล้วก็ไม่อย ากรอให้อ ายุเยอะกว่านี้แล้วค่อยมีด้วย วิธีนี้มีค่ๅใช้จ่ๅยสู งพอสมควร ทุ่มเงิuLฉียดล้ านเลยจริงไหม

เวฟ : จริงๆมันก็ค่อยๆทย อยนะ มันไม่ได้แบบก้oนเดียว บุ้ง : คือเราไม่อย ากเ สี่ ย งแล้ว

เขามีแwคเกจอะไรเราก็เลยจัดเต็มทุกอย่ างเลยค่ะ มีการพึ่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ขอลูกด้วยจริงไหม

เวฟ : ใช่ครับ ก็ไปขอwรที่ฮ่ องก งมา

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *