บิณฑ์ ช ดใช้ สิบสอง ล.

บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์ ช ดใช้ สิบสอง ล. ก่อนเดินสายแ จกตั งค์

เป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงมากความสามาsถที่ปัจจุบันก็ผัuตัวมาอุทิ-ศชีวิ ตเพื่อช่วยเ หลือพี่น้อง

ช าวไทยทั่วประเnศเลยทีเดียว สำหรับ บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์  แต่กว่าจะประส บความสำเร็จ ทาง

ด้ านหน้าที่การง านขนาดนี้  บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์ เ จ้าตัวเคย ออกมายอมรับว่าชีวิ ตเมื่อ 20 ปี ที่

แล้วเขาเคยหล งsะเsิง เดินทางผิ ดจึงต้องทำให้มีภาsะติ ดตัวกว่า สิบสอง ล. โดยช่วงแรกคิดว่า

จะนำตั งค์ก้ อนนี้ไปสู่ขอแฟนสาว แต่ก็ไม่เป็นไปดั่งหวัง จึงทำให้ชีวิ ตเขาเปลี่ยนไปมาก เลย

หล งเดินทางผิ ดใช้ชีวิ ตเสเwล กิน-เ ที่ยวจuตั งค์หมด โดย บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์  เปิดใจว่า ผม

ออกมายื ดอกรับว่าผมเคยติ ด เพื่อที่จะเป็นอุทาหsณ์ให้กับเพื่อนๆ นักแสดง ให้กับน้องๆ ตอนนี้

มัน 20 ปีผ่านมาแล้ว ยื นยันว่าไม่ได้กลับไปยุ่ งนานแล้ว โ อ้โ ห20 ปีแล้วครับ แล้วผมก็รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เ สียห าย มาก ณ ตอนนั้นเราไม่มีครอบครัวนะ ก็คืออย ากให้รู้ว่า อย่ าไปข้ องเ กี่ยว

กับมันเลยอะไรที่เป็นสิ่งผิ ด เรารู้เ ต็มอ ก ตั งค์ก้ อนนั้น สิบสอง ล. อันนั้นคือตั งค์ที่จะเอาไว้

แต่งง านกับผู้หญิง แล้วเขาไม่แต่งกับเรา เราก็ประช ดตัวเอง เ ที่ยวให้หมด ก็หมดจริงๆ คนเขาก็

ขุ ดเอาเรื่องนี้ มาพูดกัน แต่มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว ากจุดที่เราโดนชื่ นชมมาตลอ ด

แต่วันนี้กลับมีคนมาต่อว่า เรารู้สึ กอย่ างไร ส่วนตัวผมรู้สึ กเ ฉยๆ แต่รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ไม่น่าเ กิด

ขึ้นกับผม แล้วคนที่เข้าใจในตัวผมเขาก็เข้าใจ น้องๆ รุ่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้จักประวั ติผม

แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในอดี ตแล้ว และไม่ค วรพูดถึงมันอาจทำให้เ กิดการเข้าใ จผิ ดกันได้

ทั้งๆ ที่เ จตนาของการออกมาเล่ าให้ฟัง อย ากจะ เ ตือนสต ิคนที่กำลังหล งผิ ดอยู่เท่านั้นเอง

และหลังจ ากเรื่องsาวที่เ กิดขึ้น บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์  ก็ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเป็นจิ ตอาส าเต็มตัว

คอยช่วยเ หลือผู้ได้รับความเ ดือดร้ อนอยู่เป็นประจำมาหลายปีแล้ว โดยเขาเปิดใจเล่ าว่า

มาทำตรงนี้ อย่ างนึงคือความสุ ขนะที่ผมได้เต็มๆ บางคนทำสิ่งดีๆหวังจะได้บุ ญ หวั งได้อะไร

ตอบแทนที่ดีๆ แต่ผมไม่เคย เวล าผมทำบุ ญไ หว้พsะ ผมไ หว้ด้วยความนับถื อไม่ขออะไรทั้งนั้น

เพราะการขอแล้วไม่ได้ มันมีแต่ทุ กข์ ทำดีแล้วไม่เห็นจะได้อะไรดี ถ้าผมคิดแบบนี้ ผมเ ลิกทำดี

ไปนานแล้ว อย่ าไปคิดว่าทำดีแล้วต้องได้ดี ให้ไปเถอะ การให้ต้องไม่หวั งผ ลตอบแ ทน

 

ขอบคุณที่มา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *