เพื่อนอาลั ย หนุ่มวั ย 27 ปี

สุดเ ศร้า เพื่อนแสดงความอาลั ย หนุ่มวั ย 27 ปี ขับรถต-กเ จ้าพ ระย าเ สียชีวิ ต

สุดเศร้ า เพื่อนแสดงความเ สียใจต่อการจ ากไป หลังหนุ่มวั ย 27 ปี ทาย าทร้ านข ายอุปกรณ์การเ กษตรร ายใหญ่ใน จ.สุพรรณบุรี

คล าดกับสาวคนสนิท ไม่ชิuทางจ นขับรถต กเ จ้าพ ระย า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่ อข่าวร ายงานว่า จากกร ณี

นายธีระภัทร์ ธีรwงศ์ไพบูลย์ อ ายุ 27 ปี ลูกชายของร้ านจำหน่ ายอุปกรณ์การเ กษตรร ายใหญ่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ไปร่วมงานเ ลี้ยงวันเ กิดเพื่อนของสาวคนสนิทในตัวเมืองป ากน้ำโพ ขากลับเ กิดคล าดกัน สุดท้ายประส บอุบั ติเ หตุขับรถพุ่ งแม่น้ำ เ จ้าพ ระย า

จึงโทรหาแม่เป็นสายสุดท้ายก่อนติ ดต่อไม่ได้ ช่วงเวลาประมาณ 23.40 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ต่อมามีร ายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีชาวบ้านพบร่ างของ นายธีระภั-ทร์ ลอยน้ำห่ างจ ากจุดเ กิดเ หตุประมาณ 18-20 กิโ ลเมตร

เบื้องต้น เ จ้าหน้าที่ตำร วจได้นำศ-พไปส่งผ่ าชั นสู ตรที่โ รงพย าบาลสวsรค์ประชารักษ์ ก่อนจะมอบให้กับญ าตินำกลับไปบำเพ็ญกุศ ลที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

อย่ างไรก็ต าม จ ากการตร วจสอบในเ ฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้เ สียชีวิ ต พบว่า ได้มีเพื่อนเข้ามาแสดงความเ สียใจต่อการจ ากไปในครั้งนี้.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *