หนึ่ง จักรวาล ย้อนภาพคู่บุตรสาว

หนึ่ง จักรว าล ย้อนภาพคู่บุตรสาว

เรียกได้ว่า หลังจากที่เ กิดเรื่องราวครั้งใหญ่ ของหนึ่ง จักรวาล เมื่อมีทั้งภาพและคลิ ปออกมา

ในลักษณ์ะของการจั บตัวลูกไม่เหม าะสม ก่อให้เ กิดเสียงวิพ ากษ์วิจ ารณ์ต่ าง ๆ นานาต ามมา

มากมาย ซึ่งทางหนึ่งก็รับทราบ และยินดีพร้อมจะนำเรื่องนี้ไปปรั บปรุงต่อไป

เมื่อคลื่นลมเริ่มสง บ หนึ่ง จักรว าล ก็ออกมาเปิดใจเรื่องนี้อีกสักครั้ง ด้วยการร วบรวมภาพ

ลูกสาวตั้งแต่เล็กถึงปัจจุบัน ที่ไปทำกิจกssมต่ าง ๆ รวมกันทั้งบ้าน

และบอกว่า ภาwทุกภาwมีความทsงจำและเรื่องsาวของมันเสมอ

อยู่ทีใครจะมองสวยงามเพียงใด ก็อยู่ที่จิ ต คิดป รุงแต่งกันไป

สุดท้าย ก็มีแต่คนในภาพกับคนรอบข้างเท่านั้น ที่จะเข้าใจในสิ่งที่เ กิดขึ้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น