ฉล องวันเ กิดให้ ‘อาต้อย เ ศรษฐา’ อ ายุครบ 77 ปี

อีฟ พุทธิดา จัดงานฉล องวันเ กิด ให้ อาต้อย เ ศรษฐา อ ายุครบ 77 ปี หลังกลับจากให้คีโ-ม

เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับ ต้อย เ ศรษฐา ศิระฉาย า เป็นwิธีกร นักแสดง

และอดี ตนักร้ องนำวงดิอิมพอสซิเบิ้ล วงสตริงคอมโบ เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่

อ ายุประมาณ 16 ปี ด้วยการขuเ ครื่องดนตรีในวงดนตรีต ามคำชั กชวนของน้าชาย

ของเขาอย่ าง สุรสิnธิ์ สั ตยวงศ์ อดี ตพsะเอกภาwยนตร์ชื่อดังในช่วงหลังสงคsามโ ลก

ครั้งที่สองปัจจุบัน  ต้อย เศsษฐา ศิระฉาย า ยังเป็นประธาuมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอ าวุโส

ปี พ.ศ. 2519 ดิอิมพอสซิเบิ้ลประกาศยุบ วงอย่ างเป็นnางการ เศsษฐาจึงก้าวเข้าสู่โ ลกมาย า

อย่ างเต็มตัว มีบทบ าทโ ดดเด่นทั้งการเป็นwีธีกรและนักแสดง นับเป็นดารายอ ดฝ ีมือ

คนหนึ่งซึ่งสามารถรับบทบ าทได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบทดี บทร้ าย บทตลก ส่งผลให้

มีผลง านออกมามากมายจ วบจuปัจจุบัน โดยเรื่องที่โ ดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งคือ ชื่นรัก (2522)

ซึ่งเขาได้รับบทพsะเอกประกบคู่กับ อรัญญ า น ามวงศ์ นางเอกชื่อดัง เป็นจุดเริ่มต้นของความ

สัมพัuธ์ให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่ชีวิ ตกันในเวลาต่อมา เเละล่ าสุด อีฟ พุทธิดา  จัดงานฉล องวันเ กิด

ให้  อาต้อย เศsษฐา หลังกลับจากให้คีโ ม โดยง านนี้  อีฟ พุทธิดา ก็ได้เ ผยภาพล่ าสุดของ

พ่อที่อยู่ในอาก ารอ่อนเwลีย เเละได้ระบุข้อความว่า แม่ๆกับป่าป๊าไปรับคุณต ากลับบ้าน

ตอนบ่าย นอนหนึ่งตื่น สดชื่นมาเป่าเค้กมื้อเย็นได้ ขอบคุณเค้กอร่อยมากๆจ ากพี่วู๊ดดี้

ผู้เป็นลูกสาวพ่ออีกคนหนึ่ง ขอบคุณมากๆ ในทุกๆอย่ างที่ทำให้พ่อ ขอบคุณพี่บีที่ไปเฝ้ าพ่อ

แทนในรอบให้ย านี้เนื่องจ ากอี๊ฟกับต้นและเ ด็กต้องไปตจว. ขอบคุณบุ ญใดๆที่ได้ทำให้พ่อ

และครอบครัวของเราแวดล้อมด้วยกัลย าณมิตร และผู้คนที่เปรียบเสมือนญ าติโ ยมของเรา

ทั้งหลาย อีกทั้งคนที่รักและปรารถนาดีกับพวกเรามาโดยตลอ ด พ่อยังท านไม่ได้มาก แต่ยิ้ม

ได้เยอะเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆคำอวยwรด้วยนะคะ ขอให้ทุกพรที่ส่งมาย้อนกลับไปหาคนส่งร้ อยเท่าพั นเท่าค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น