มิกค์ ท องระย้ า เป็นเสาหลักครอบครัว

มิกค์ ท องระย้ า เป็นเสาหลักครอบครัว

ยอมทำงานหนั ก เป็นเสาหลักของครอบครัว ล่ าสุด  มิกค์ ท องระย้ า จากลูกแม่บ้ าน สู่พ ระเอกชื่อดัง

มิกค์ ท องระย้ า พsะเอกชื่อดังมีผ ลงานการแสดงมากมาย ย้อนไป 12 ปีก่อน เขาเริ่มต้นชีวิ ตการเป็นนักแสดงที่นี่

จากการคว้ าร างวัลชนะเลิศ โครงการค้นหานักแสดงนำช่อง 7 เวทีประก วดที่เปลี่ยนชีวิ ตเ ด็กหนุ่มลูกครึ่ งไทย-เดนม าร์ก

จ ากจังหวัดสระบุรี ไปตลอ ดกาล ชีวิ ตที่ไม่โ รยด้วยกลี บกุหล าบผมไม่ได้คิดเลยครับว่าวันนึงผมจะมายืนตรงนี้

ผมเป็นคนที่เวลาทำง านจะตั้งเ ป้าหม ายไว้แค่ครึ่งเดียว และถ้าเราสาม ารถไปถึงจุดนั้นได้ แสดงว่า

เราประส บความสำเร็จแล้ว แต่ถ้าเราฟลุกข้ามจุดครึ่งเดียวของเราไปได้ แสดงว่านั่นคือกำไ รชีวิ ตแล้ว

ผมเลยตั้งเ ป้าหม ายไว้ครึ่ งเดียวมาตลอ ด ผมไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเล่นเป็นบทอะไร ในทุกบทที่ผมได้รับ

ไม่ว่าจะเป็นพ ระรอง ตัวร้ าย เป็นเพื่อนพ ระเอก ผมก็เล่นมาเยอะพอสมควร และผมก็มาประส บความสำเร็จ

ตอนที่เล่นเป็นตัวร้ าย เป็นตัวร้ ายแล้วมีคนพูดถึง เพราะพอเราได้เล่นบทร้ าย ก็เล่นร้ ายสุดไปเลย

เข้าวงการจากโ ครงการประก วดค้นหาดารานำหน้าใหม่ของช่อง 7 ตอนนั้นผมอ ายุประมาณสิบหกครับ

มีพี่คนหนึ่งเป็นแมวมองอยู่ที่สระบุรี ชื่อพี่แอ็ค เขาเห็นผมจากโ ครงการคนพั นธุ์อาร์ เป็นโ ครงการที่

เ ด็กอ าชีวะประก วดกัน ปีนั้นผมเป็นตัวแทนจากวิทย าลั ยเทคนิคสระบุรี ได้ร างวัลที่สอง พอพี่แอ็คเห็นเรา

ก็เข้ามาชั กชวนว่าสนใจเข้าไปแคสที่ช่อง 7 ไหม กำลังมีโ ครงการใหม่พอดี ผมคิดว่าน่าสนใจดี เป็น

โอกาสที่เราจะได้ทำอะไรใหม่ๆ ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิ ต เลยตั ดสินใจลองไปประก วดดูครับ ไม่เคยท้ อ

แต่ว่าเ หนื่อยมาก ตอนที่เล่นละครเรื่องแรกๆ โ ดนต ิว่าเล่นแข็งมาก เล่นเป็นก้-อนหิ นเลยครับ ดูแล้ว

รู้เลยไม่ต้องมีคนบอกผมก็รู้ตัวเอง แต่ตอนนั้นยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจ ในเรื่องของการแสดงเท่าไหร่

ก็เล่นๆ ไป เล่นไปต ามบทที่ได้มา ให้พูดยังไงก็พูด ไม่มีแอ็ กติ้ง ไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังของอารมณ์ตัวละคร

ก็เล่นไป แต่พอเล่นมาเรื่องที่ 3-4 ก็เริ่มเข้าใจ  มีความค าดหวังไหมว่าวันหนึ่งเราต้องได้เป็นพ ระเอก

ผมอาจเป็นคนโ ชคดีครับ ในแง่ที่ไม่เคยค าดหวังอะไรที่สูงเกินไป โดยพื้นฐ านผมเป็นคนสบายๆ

สมมติว่ามีสิบระดั บที่ต้องไ-ต่ไปให้ถึง ไม่ว่าเรื่องอะไร ผมจะตั้งเป้าไว้แค่ระดั บห้า ถ้าเราไปถึงระดั บห้าได้

ถือว่าโอเค แต่ถ้าไปได้มากกว่านั้น ถือเป็นกำไ ร ถ้าไม่ได้เป็นนักแสดง ทุกวันนี้คุณจะประก อบอาชีwอะไร

สมมติถ้าไม่ได้เป็นนักแสดง ผมก็อาจไปทางนั้น หรือไม่ก็คงมีลูกมีครอบครัวไปนานแล้ว

อย่ างเพื่อนผมที่สระบุรี มีลูกกันเกือบหมดแล้ว บางคนเรียนจบปุ๊ บแต่งเลย อาจจะมีทาย าทเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น