ต๊อด ปิติ ท นไม่ได้ หลังคลั บเฮ้าส์ฉ าว

ต๊อด ปิติ  ทาย าทสิงห์ ท นไม่ได้ หลังคลั บเฮ้าส์ฉ าว เ หยียดคนอ ีสาน  จ นโ ซเ ชียลลุกเป็นไ ฟ

เรียกได้ว่าเป็นอีกประเ ด็นดราม่ าที่ร้ อนระอ ุในโลกออนไ ลน์ เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งนั้นได้จัดตั้งคลั บเฮาส์มาพูดคุยในแง่ล-บ

เเละวิพ ากษ์วิจ ารณ์คนอ ีสานว่า คนอ ีสานคือซอ.มบี้ ในชีวิ ตจริง, คนอ ีสานผิ วคล้ำ ดำแ ดดเพราะแบ กปูน คนอ ีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองไปมีผั วฝรั่ ง

เพราะคนอ ีสานทำมาหากินไม่ได้ เลยต้องไปหาเ กาะคนอื่นกิน คนอ ีสานมีลูกตั้งแต่อ ายุ 12 ปี คนอ ีสานใจแ ตกมักมีลู กก่อนวั ยอันควร

อีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งในการสนทนากลุ่มเเ ชททsามนี้ ก็ได้ท้ าทายลามกล่าวถึงwิธีกรฝ ีปากกล้าอย่ าง หนุ่ม กรรชัย  เมื่อ  หนุ่ม กรรชัย

ทราบข่ าวก็กล่าวว่า อันนี้พูดผ่านรายการเลยนะ น้องๆ ท่านไหนที่เล่นคลั บเฮาส์อยู่เมื่อคืนนี้ และที่ไปย ่ำยีคนอ ีสานเขา

และบอกอย ากจะมาออกรายการ มานะครับ ขอให้มา อย่ าเก่งแต่ป าก อย ากให้มาออกจะได้คุยกันสั กหน่อยนะครับว่าไป

ด่ าเขาทำไม ผมรออยู่นะ ติ ดต่อมาเลย  ซึ่งเมื่อเ หตุก ารณ์จากคลั บเฮาส์นั้นได้ถูกเ ผยแwร่ไปก็ทำให้ชาวเ น็ตจำน วนมาก

ออกมาเเสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวนี้อย่ างมากมาย เเละล่ าสุด  ต๊อด ปิติ  ทาย าทสิงห์ โ พสต์แล้วหลัง คลั บเฮ้าส์ฉ าว

เ ห ยี ย ดคนอ ีสาน จ นโ ซเ ชียลลุ กเป็นไ ฟ  ซึ่งงานนี้  ต๊อด ปิติ  ก็ได้โwสต์ระบุข้อความว่า คน  อ ีสานขยัน ซื่ อ สั ต ย์ และ รักถิ่นกำเ นิด

คนอ ีสานพูดอ ีสานและเรามีร้ านอาหารอ ีสานทั่วไทยทั่วโลก  รักกันไว้เ ถิดเราเ กิดร่วมเเดนไทย

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น