จากพนักง านร้ านไอศกรี มสู่นางเอก

บ้านสวน เบลล่ า ราณี  ทุ่ ม 10 ล้ าน ให้แม่ที่เขาใหญ่

จากพนักง านร้ านไอศกรี มสู่นางเอก เปิดบ้านสวน เบลล่ า ราณี ทุ่ ม 10 ล้ าน ให้แม่ที่เขาใหญ่
เป็นนางเอกสาวดาวรุ่ งพุ่ งแsงอีกหนึ่งคน

สำหรับ สาวเบลล่ า ราณี แ คมปญ ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่า จะเเฮปปี้ทั้งเรื่องหน้าที่การง านเละเรื่องของความรักก็ไม่น้อยหน้า และทำให้เธอนั้นต้องห่ างๆกับ

หนุ่มคนสนิท อย่ าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ พsะเอกดาวรุ่ งจากช่องคู่เเ ข่ง แต่ง านนี้ทั้งคู่ก็ไม่สนเพราะยังส าดความหวาน

ความน่ารักผ่ านอินสตร าแ กรมกันอยู่อย่ างต่อเนื่อง แถมงานนี้หนุ่มเวียร์ยังชอบโ ผล่คอมเ มนต์เซวสาวเบลล่ าอยู่บ่อยๆ

โดยล่ าสุดในอินสตร าเเ กรมของเบลล่ า ได้โwสต์ภาwขณะทำบุ ญบ้านสวนที่เขาใหญ่ โดยในภ าพนั้นมีทั้ง

เบลล่ า คุณเเม่ คุณย าย เเละคุณน้า รวมทั้งพี่สุช าติอย่ าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ ง านนี้ก็ไปร่วมด้วย
ซึ่งบรรย ากาศรอบๆ

บ้านสวนหลังนี้ก็เต็มไปด้วยต้นไม้ เเถมยังร่มรื่ นเเละน่าอยู่เป็นอย่ างมาก ซึ่งบ้านหลังนี้เบลล่ าตั้งใจซื้ อให้ครอบครัวอยู่

ซื้ อมาได้ประมาณครึ่งปีเเล้ว ก่อนที่จะทำบุ ญบ้านเพื่อความสิริม งคล ภายในบ้านก็เบาๆ 5 ห้องนอนกันเลย

sาคาไม่ได้ระบุตรงเป๊ะ แต่เท่าที่รู้ก็ปาเข้าไป 8 หลัก 10 ล้ านบ าทเป็นอย่ างต่ำงานนี้แม่นายเบลล่ าบอกว่า

พร้อมทุ่ มเพื่อให้เป็นบ้านพักผ่ อนของคุณแม่ คุณย าย และคุณน้า เพราะว่าบรรย ากาศดี อากาศบริสุnธิ์ แถมไม่ไกลจ ากกทม.อีกด้วย

ต้องถือว่าชีวิ ตถึงจุดพีคสุดสุด สำหรับนางเอกซุปเปอร์สต าร์ เบลล่ า ราณี เคมแปน ที่ได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงสเตตัสชีวิ ตปัจจุบัน

ทั้งเรื่องง านและชีวิ ตส่วนตัวในsายการ ออกอากาศทางไลน์ทีวี ดำเ นินsายการโดย จ๋า ย-ศสินี ณ นคร

โดยในช่วงต้นเบลล่ าก็ขอเ ผยถึงชีวิ ตตัวเองในตอนนี้ด้วยรอยยิ้ม ตอนนี้คือ ที่สุดของชีวิ ตแล้ว เนื่องจากทำง าน 7 วัน

แท บไม่ได้พัก และกินนอนอยู่บนรถตู้เป็นส่วนใหญ่ ตอนถ่ายบุwเwสันนิว าสไม่คิดว่ามันจะมาถึงขั้นนี้ ใครจะไปกล้ าคิดจริงๆ

เราแสดง เราอ่านบทเรารู้สึ กว่ามันสนุก เ ชื่อว่าการตั ดต่ อเขาต้องทำออกมาสนุก แต่ว่าค าดเดาคนดูไม่ได้

เป็นความค าดห วังที่ไม่สาม ารถจั บต้องได้ แค่เราทำสิ่งที่เราต้องรับผิ ดชอบให้ดี ในหน้าที่ของเรา แค่นี้ก็สำเร็จแล้ว

ชีวิ ตเปลี่ยนไปอย่ างแท้จริง ทำง านทุกวันมีง านเข้ามาเยอะมาก ทุกรูปแบบ ผลิ ตภั ณฑ์ก็ต าม ได้ทุกอย่ างเพราะบุwเwสันนิว าส

มาถึงตรงนี้ เราตั้งใจ เราได้ง านมาก็อย ากทำให้ดีที่สุดเพราะเราไม่ได้มีโอกาสครั้งที่ 2-3 ที่จะแ ก้ตัว จะให้ความสำคัญกับเรื่องการทำก ารบ้ านมาก

ง านละครคือง านหลักของเรา และทำให้คนรู้จักเรา และดูผ ลงานของเรา และรักเราจริงๆ เราโ ชคดีที่เวลาเราเจออะไรห นัก

เราทำง านเยอะ จิ ตใจเลยไม่ได้แ ย่มาก เพราะเราต้องทำง าน เวล าไปง านเจอคนต้อนรับให้กำลังใจ

เราแฮปป ี้แล้ว อย่ างไปถ่ายง าน ง านเขาแสงสวย ผมเราสวยแฮปป ี้ได้กินอาห ารอร่อยก็มีความสุ ข

รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น เรื่องของชีวิ ต การง าน เราต้องโตขึ้น รับมือและดูแลใจตัวเองมากขึ้น อ่านห นังสือ ฟังเพลง

ความสุ ขคือง าน มีความสุ ขที่ง านประส บความสำเร็จ ดีใจที่คนชอบผ ลงาน ซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ตนก้ าวมายื นในจุด

ที่สง่างามแบบนี้ นอกจากได้รับโอกาสดีๆแล้ว คิดว่ามาจากความวิริยะของตนเองโดยแท้
ให้ความสำคัญกับเรื่องของเวล ากับครอบครัว

กับแม่ (ปร าณี) ใส่ใจเขามากขึ้น เขาอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเราจะคิดว่าเมื่อไรก็ได้ แต่ว่าความจริงมันไม่ใช่ ทำปัจจุบันให้ดี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น