เปิ้ล ชไมพร ถูกว่าเป็นดาราต กอั บ

ล่ าสุด เปิ้ล ชไมพร  หลังถูกว่าเป็นดาราต กอั บ

ยังรักไม่เคยละเลยแม้ถูกพ่อทิ้ งไป 10 ปี ล่ าสุด เปิ้ล ชไมพร  โต้เป็นนางเอกต กอั บ ออกวงการทั้งที่กำลังดัง

อดี ตนางเอกเ บอร์หนึ่งสุดฮ อตเปิดใ จ – เปิ้ล ชไมพร สิnธิวรนัuท์ หลายคนคงจำได้ นักแสดงร่วมรุ่น ธัญญ่ า ธัญญ าเรศ

เ จ้าตัวการัuต ีความฮ อตความดัง ของ เปิ้ล ขนาดเพื่อนโsงเรียนตัวเองยังปลื้ มมาก ชีวิ ตมีป-มครอบครัวฝั งใจ

เปิ้ลเป็นเ ด็กต่ างจังหวัด ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับแม่ พ่อจะไปทำงานต่ างประเnศ ตัวเองก็เหมือนเป็นลูกหล งห่ างกับพี่ประมาณ 10 ปี

ตอนเ ด็กๆ เราก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อเ จ้าช ู้ พอย้ ายมากรุงเทwฯ พ่อก็จะมีผู้หญิงคนนู้น คนนี้ ตอนนั้นประมาณ 10 ข วบ เราเห็นสภ าพแม่แ ย่มาก

เขาก็แ ยกทางกัน หลังจากนั้นเราก็ตั้งปณิธ านไว้ว่าฉันเ กลียดผู้ชายคนนี้มาก เปิ้ลไม่พูด ตอนเจอกันหลังจ ากนั้นมันพูดอะไรไม่อ อก

เราก็ถามว่าป๊าเป็นยังไงบ้าง พอเวล าผ่านไปมันก็คิดได้ว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่รักกัน แต่พอหมดรักก็แ ยกย้ าย เราก็เลยมาคุย

กับพี่น้องว่าเราขอขม าป๊าดีกว่า ที่ผ่ านมาเราอาจจะพูดไม่ดีก็อย ากขออโ หสิจ ากพ่อ ซึ่งตอนนั้นพี่ชายเป็นคนเริ่มขออโ หสิกssม

พอถึงเราก็น้ำแ ตกเลย ป๊ าก็บอกว่าป๊ าอโ หสิให้นะ หลังจ ากนั้นก็มีแวะเวียนไปเ ยี่ยมบ้ าง 10 กว่าปี เขาโทรมาหาเรา บอกว่าลำบ าก

เขาขอให้โ อนเ งิน เรารีบโ อนเ งินให้เลย ไม่บอกแม่ เราก็โ อนเ งินอย่ างเดียว หลายครั้งแต่ไม่บอกว่าเขาอยู่ไหน

จ นพี่ชายต้องไปต ามหาว่าอยู่ไหน ก็เจอ มีภรรย าใหม่ มีลูกด้วย อยู่แบบเ พิง ลำบ าก ก็สงส ารเขา ตอนแรกไม่กล้ าบอกแม่

กลั วความรู้สึ กแม่ เพราะแม่ลำบ ากมาก กว่าจะเ ลี้ยงพวกเรา 3 คนมา  เปิ้ลเ ผยทั้งน้ำต าไหล เห็นว่าตอนที่เป็นนางเอกดั งมาก

ยอมทิ้ งอนาค ตเลย ด้วย แต่ก็มีหลายปั-จจัย เราทำง านมาตั้งแต่อ ายุ 16 ปี ชีวิ ตวั ยเ ด็กหายไป รู้สึ กกดทุกอย่ างมันก็เลยsะเ บิด

พอมีแฟนปุ๊ บก็เ ฟดดีกว่า มันเ หนื่อยด้วย มีแฟนด้วย สุ ขภ าพไม่ดีด้วย ก็เลยถอย  แถมเ จ้าตัวได้เ ผยสถ านะหัวใจว่า

ไม่โสดแล้วค่ะ หัวใจสี่ห้องมอบให้กับครอบครัว เพื่อนแล้วก็ลูกสาว ไม่ว่าเปิ้ลจะนิสั ยไ ม่ดี แ ย่ ทำให้แม่เ สียใจ

ทำให้แม่น้ำต าต ก แม่ก็ยังอยู่ข้างๆ พี่ชายก็ยังอยู่ข้างๆ แล้วเพื่อนที่รักก็ยังอยู่ข้างๆ จ ากหั วใจของเปิ้ลทั้ง 4 ห้-อง

ไม่มีใครแทนที่หม่ าม้าได้จริงๆ ถึงแม้เปิ้ลจะมีความรัก รักเพื่อน หรือรักใคร แต่หม่ าม้าคือที่ 1
ของเปิ้ลเสมอ

ช าตินี้เปิ้ลจะขอเ กาะและอยู่กับหม่ าม้ าไปตลอ ดชีวิ ต แถมเ จ้าตัวยังได้ออกมาโ ต้กsะแ สต ก อั บ อี กด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น