ตุ้ม รสริน ไม่ท นอยู่กับส ามีแบบนี้

ตุ้ม รสริน หย่ าข าดมา 30 กว่าปี

ชีวิ ตจริงยิ่งกว่าละครที่ได้เล่น เปิดบ้าน ตุ้ม รสริน  ลูกชายทั้ง 2 เป็นถึงทาย าทกันตนา หลังหย่ าข าดผู้กำกั บชื่อดัง

เ ชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านคงรู้จักกันดี สำหรับ ตุ้ม รสริน จันทรา ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ปุณณภา แก้วไทรเลิศ

มีผ ลงานละครเรื่องแรก สุภ าพบุรุษเ สือไทย คู่กับ สมบั ติ เมทะนี โดย ตุ้ม รสริน จัดว่าเป็นดารานิสัยดี พูดเพราะ

ขณะที่เป็นสะใ ภ้ค่ ายกันตนาเคยช่ วยดูแลเรื่องเสื้อผ้าของตัวละคร ปัจจุบันสอนการแสดงให้กับกันตนาและยังคงเล่นละครมาจ นถึงทุกวันนี้

ด้านชีวิ ตส่วนตัว ตุ้ม รสริน เคยสมร สกับ คุณนิรัตติศัย กัลย์จาฤก และมีลูกชาย 2 คน ได้แ ก่ ยังเติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก

และ ปีเตอร์ รฤกฤ กษ์ กัลย์จาฤก แต่ปัจจุบัน ตุ้ม รสริน ได้เลิ กsากับอดี ตสามีแล้วเป็นที่เรียบร้ อย โดย ยังเติร์ก คหบดี ลูกชายคนโต

ปัจจุบันเป็นนักแสดงและโปรดิวเ ซอร์ พร้อมทั้งควบคุ มการผลิ ตผ ลงานต่ างๆ สู่จอโทรทัศน์ในนามค่ าย ป๊าสั่ง ย่ าสอน

และ ปัจจุบันเป็นก รรมการผู้จัดการ บริษัn ดsาเมจิ ก กรุ๊ ป จำกั ด บอกเลยว่าโ ปร์ไฟล์ดีมากๆเลยทีเดียว สำหรับลูกชายคนเล็ก ปีเตอร์ รฤกฤกษ์

เ จ้าของsางวั ล ผู้กำกั บหน้าใหม่ดีเด่น ร างวั ลพิฆเนศ วร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 อีกทั้งยังเป็นเป็นผู้ก่ อตั้งและสร้ างทีม ม-าร์ค บัคเ ตอร์ โ ปรดัก

นอกจากนี้ ปีเตอร์ รฤกฤกษ์ ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่ อตั้ง บริษั ท ป๊าสั่ง ย่ าสอน จำกั ดอีกด้วย เห็นไหมละคะว่าลูกไม้หล่ นไม่ไกลต้นจริงๆ

แต่ก็มีเรื่องให้ต้องอย่ ากับสามี ตอนนั้นเ กิดอะไรขึ้น? พี่ตุ้ม : ก็ธรรมดาผู้ชายก็ไปมีอะไรอย่ างนี้ คือน้องคนนั้นเป็นคนที่พี่เอามาเล่นละคร

เ ทสต์เขาด้วยตัวเองเลย เสร็จแล้วเขาก็ไปมีซั มติ งกัน โ กรธไหม เ สียใจไหม ผิ ดห วังไหมที่คนของเราเองเป็นแบบนั้น? พี่ตุ้ม : ก็เ สียใจนะ ใครบ้างไม่เ สียใจ

สามีไปมีคนอื่น ก็ผิ ดหวั งผู้หญิงคนนี้เราเอามาเล่นละคร แล้วเขามาทำกับเราได้ แต่สุดท้ ายมันทำให้พี่ต้องออกจ ากบ้ านใหญ่? พี่ตุ้ม : ค่ะ ตอนนั้นก็ฝ ากลูกไว้กับอดี ตสามี

เรามองว่าอนาค ตของเราควsอยู่กับตsะกู ลของเขา อยู่กับกันต ามากกว่า ซึ่งเราเป็นนักแสดง งานอะไรก็ไม่แน่นอน เราก็เลยคิดว่าให้เขาอยู่กับพ่อเขาดีกว่า

อย่ างน้อยก็มีคุณย่ า มีพี่ ป้า น้า อา ดูแล ตอนนั้นเ สียใจมากไหม? พี่ตุ้ม : ก็เ สียใจ เราเคยอยู่กับลู กเรา แล้วอยู่ๆ เราไปอยู่เองมันก็เงียบก็คิดถึงลู ก

ภูมิใจในลูกทั้งสองไหม เพราะเขาเดินรอยต ามคุณพ่อ คุณแม่? พี่ตุ้ม : ภูมิใจนะคะ ลู กเราไม่ต้องไปเ คี้ยวเ ข็น เขารักที่เขาจะทำ เขาทำตั้งแต่เ ด็กๆ จ นบางครั้งเราห่ วงอะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *