ถึงไม่ใช่ลู กแท้ๆ แต่จะดูแลทุกอย่ าง

คนสำคัญ ต่ าย เพ็ญพักตร์

เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่คร่ำหวอ ดในวงการบันเทิงมาอย่ างย าวนาน สำหรับ ต่ าย เพ็ญพักตร์ เ จ้าของฉาย า

สาวสองพั นปี ที่แม้จะเข้าสู่วั ย 60 แล้วแต่ก็ยังสวยไม่สร่ างเลยทีเดียว และแม้ว่าทุกวันนี้ตั้งแต่
ส ามีและบุตรชายจ ากไป

เธอก็ยังคงใช้ชีวิ ตโสดมาจ วบจ นถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญที่ยังดูแลกันและกันเสมอ

และยังรักเขาคนนี้เหมือนบุตรชายอีกหนึ่งคนเลยทีเดียว วึ่งคนๆนั้นคือ พ ระเอกหนุ่มอย่ าง ชาคริต แย้มนาม 

นั่นเองค่ะ ก่อนหน้านี้ คุณต่ าย เพ็ญพักตร์ ได้ไปร่วมออกร ายดังดังกับคุณชาคริต ซึ่งก็มีการนั่งพูดคุยทำให้เรา

ได้รู้จักถึงความสัมพั นธ์ของทั้งคู่มากขึ้น ซึ่งคุณชาคริตจะเรียกคุณต่ ายว่า แม่ ด้ านคุณต่ ายเองก็จะเรียกบุตรชายคนนี้ว่า

ติ๊ง พี่ต่ าย ต้องถามก่อนว่าก่อนที่ชาคริตจะเปิดตัวคบคุณแอน พี่ต่ ายได้มีโอกาสให้คำปรึกษาหรือรับฟังเรื่องร าว

ของเขาบ้างมั้ย? ต่ าย เพ็ญพักตร์ :  โดยปกติติ๊งเวล าเขามีอะไร เขาจะไม่เคยเล่ าไม่เคยบอก นอกจากว่า

ที่สุดของที่สุดเขาก็จะโทรมาถามว่า แม่อยู่ไหน เราก็บอกสมม ติว่าวันนี้อยู่บ้ าน อยู่
บ้ าน เดี๋ยวลู กมาหา

ชาคริต : คือถ้าเงียบๆไม่มีอะไรแปลว่าชีวิ ตแฮปป ี้ดีครับ (หัวเราะ)  ต่ าย เพ็ญพักตร์ : ใช่ จะเป็นอย่ างนี้

แต่พี่ต่ ายเคยเจอคุณแอนมาก่อนมั้ยคะ? ต่ าย เพ็ญ พักตร์ : ไม่เคยเจอ ชาคริต : ไม่เลย ไม่มีใครเคยเจอเลย

มีเจออยู่แค่น้อยมากไม่กี่คน เพราะว่า คือพูดง่ายๆ อย ากคบกันแบบมนุ ษย์ปกติ ใช่ คือห่ วงตัวเขาห่ วงทางบ้านเขา คนที่เขาอยู่

กันปกติๆ แล้ววันหนึ่งอยู่ๆต้องโ ดน เขาเรียกว่า อยู่ๆต้องกลายเป็นคนที่ใครๆก็อย ากรู้จัก อย ากรู้ถึงชีวิ ตว่าเป็นยังไง

อะไรอย่ างนี้ก ลัวเขาจะต กใ จ จ นในที่สุดพี่ต่ ายก็ไม่เคยรับรู้ พี่ต่ ายน่าจะรู้พอๆ กับข่าว? ต่ าย เพ็ญพักตร์ : ใช่ รู้พอๆกับข่ าว ตอนเจอครั้งแรก?

ต่ าย เพ็ญพักตร์ :  วันแต่งง านเลย คือตอนที่ข่ าวออกเ ปรี้ยง เราก็โทรถามติ๊งเลย บอกว่า ลู กสรุปยังไง จริงแม่เดี๋ยววัน

แต่งเท่านี้ๆ นะ โอเคจบ ที่ไหนลู ก จันฯ โอเคจบ รู้เท่านั้นก็ไปเลย คือพี่กะติ๊งส่วนมากจะเป็นอย่ างนี้ เราจะไม่ถามอะไรกัน

นอกจากว่าที่สุ ดของเขา เขาก็จะเล่ าให้เราฟัง  ตัวพี่ต่ ายแอบ ต กใ จมั้ย?  ไม่ เพราะว่าพี่มั่นใจในตัวเขาตั้งแต่รู้จักกันมา

คือเขาจะเป็นคนเวล าเขาทำอะไรถ้าเขาแฮปป ี้เขาก็จะห ายไป นานๆ แบบว่ากริ๊ งกร๊ างมาที ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีแบบนี้ปุ๊ปพี่ก็สรุปเองว่า

เขาก็คงตั ดสิ นใจแล้ว นี่เป็นชีวิ ตที่เขาพร้อมที่เขาพร้อมที่จะมี  สำหรับต่ าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุ ล มีชื่อจริงแต่เดิมว่า

วันเพ็ญ เ ขื่อนแ ก้ว เ กิดเมื่อวันที่ 31 มกราค-ม พ.ศ. 2504 ที่อำเภอสันทร าย จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึ กษาระดั บมัธยมศึกษ าปีที่ 3

จ ากโ รงเรียนเรยีนาเชลีวิทย าลั ย เพ็ญพักตร์เคยผ่านความรักมาหลายครั้งทั้งกับหนุ่มในและนอกวงการ มีบุ ตรชายคนเดียวชื่อโตน ร าม

บุตร บริบูรณ์เ-วช เ กิดกับสาม ารถ บริบูรณ์เ วช เพ็ญพักตร์มีโอกาสแสดงภ าพยนตร์เรื่องหนึ่ง หนั งร่วมสร้ างของ ช.พจน์ฟิล์ม

กับณรงค์ ภูมินทร์โ ปรดั กชั่ น โดยในฉ ากนั้นมีแค่เธอนั่งอยู่บนรถ เท่านั้น แต่หนั งถ่ายได้ไม่นาน ปริญญ า ผู้กำกั บก็จ าก

ไปทำให้เธอไม่ได้รับค่ าตัว ต่อมาได้แสดงภ าพยนตร์เรื่องหัวใจสีชมพู จ ากนั้นเพ็ญพักตร์ได้แสดงภ าพยนตร์ของแจ๊สสย าม ในเรื่อง ด อกโสนบ านเช้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น