พีเค– ธัญญ่ า ช่ วยจ่ ายค่ าเรียนให้น้อง ฑีฆ ายุ

แอนนี่ บรู๊ค ถึงกับกลั้ นน้ำต าไม่อยู่ พีเค – ธัญญ่ า ยื่ นมือช่ วยจ่ ายค่ าเรียนให้ น้องฑีฆ ายุ

สำหรับ แอนนี่ บรู๊ค ที่หลังจ ากเมื่อไม่นานนี้เธอออกมาไ ลฟ์ร้ องไห้หนัก

ถูกแคนเ ซิลง านช วดเ งิน 4 หมื่ น บ. ทั้งที่พย าย ามเร่งเพิ่มน้ำหนั กจ น

ร่ างกายแ ย่ทำให้ไม่มีเ งินให้ลูกไปเรียนค อร์สกร าฟฟิ กดีไ ซน์ จ นชาวเ น็ต

อ ดสงส ารในชีวิ ตของเธอไม่ได้ ล่ าสุด พิ ธีกsมากฝ ีมืออย่ าง พีเค ปิยะวัฒน์

และ ธัญญ่ า ธัญญ าเรศ ได้ยื่ นมือช่วยกล างร ายการ อาส าจ่ ายค่ าค อร์สเรียน

ให้น้องฑีฆ ายุ ทำเอาแม่แอนนี่ ถึงกับเสียงสั่ นเ ครือ ย กมือไ หว้ขอบคุณ

ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง โดยธัญญ า บอกกับผู้สื่ อข่ าวภายหลังว่าที่ช่วยน้อง

ฑีฆ ายุ เพร าะเข้าใจในฐ านะของคนมีลูก ถ้าลูกเราอย ากเรียนแล้วเราก็อย าก

มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเรา แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้น เห็นหน้าน้องฑีฆ ายุแล้วรู้สึกอย าก

ให้เขาได้เรียน ซึ่งมันก็ไม่ใช่เงินจำน วนมากม าย ที่เราจะม อบให้กับเ ด็กคนหนึ่ง

เพื่ออนาค ตของเขา ซึ่งก็ดีที่มีพีเคที่มาร่ วมกัน เราก็ออกกันคนละครึ่-ง แล้วตอนที่

เขารู้ว่าเขาจะได้เรียนก็เห็นแววต าเห็นความดีใจ ก็รู้สึ กตื้ นตั น เราก็แอ บจุ ก

เหมือนกันนะ เพราะว่าในฐ านะที่เรามีลูกถ้าลูกเราอย ากเรียนแล้ว เราไม่สาม ารถ

ส่งให้เขาเรียนได้มันก็เป็นความทุ กข์ใจพอสมควรเลย ทางด้ าน คุณแม่แอนนี่ได้

เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ตอนแรกก็ต กใ จแต่ก็ดีใจในเวล าเดียวกัน ก็ไม่คิดว่าพิ ธีกs

ทั้งสองท่านจะให้ของขวั ญกล างร ายการแบบนี้ ก็ช็ อก ก็เป็นเรื่องดีๆ เป็นสิ่งดีๆ

ที่ได้ให้น้องมา ต้องขอบคุณคุณพีเค แล้วพี่ธัญญ่ าด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ

เลยนะคะ แล้วขอสัญญ าค่ะว่าจะไม่ให้เ สียเ งินเปล่ า เ งินทั้งหม-ดนี้จะให้น้อง

เรียนจ นจบค อร์สแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้เ ด็กคนหนึ่งได้ทำต ามความฝั นเขานะคะ

ขอขอบคุณจ ากใจเลยค่ะ  ง านนี้น้องฑีฆ ายุก็ได้เรียนอย่ างที่ตัวเองฝั นแล้วนอก

จ ากคุณแม่แอนนี่จะขอบคุณทั้งคู่แล้ว แฟนๆ ก็คงต้องย กตำแ หน่ง

พ่อพ ระ-แม่พ ระให้กับสาวธัญญ่ า และหนุ่มพีเค แล้วล่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *